Arbetsgivaren ska ha hållit inne lön, samt ha hotat att slå in den anställdes tänder. Nu kräver mannen, med stöd av LO-TCO Rättsskydd, ut lön, ersättning och skadestånd via tingsrätten.

Mannen arbetade för ett Stockholmsbolag som erbjuder fastighetsägare service. I höstas sade han upp sig, med en månads uppsägningstid. Under uppsägningstiden ringde han, enligt stämningsansökan, en gång upp kontoret för att påpeka att han upprepade gånger råkat ut för likviditetsproblem då han använt företagets betalkort.

I samband med detta ska arbetsgivaren ha hotat att slå in mannens tänder om han ”gnällde” mer.

Under resten av uppsägningstiden blev mannen sjukskriven för fysiska åkommor. Under sjukskrivningen uteblev en hel månadslön, senare saknades också en del av slutlönen. Arbetsgivaren har hävdat att pengarna hållits inne av flera skäl.

Dels ska mannen ha varit ersättningsskyldig för sanering av firmabil samt för ej återlämnade arbetskläder och arbetsredskap, dels har företaget hänvisat till att de hade fått besked om att delar av lönen skulle hållas inne för utmätning från Kronofogden.

LO-TCO Rättsskydd menar att pengar till Kronofogden dragits på fel sätt, dessutom har de inte betalats in till myndigheten. Vidare menar man att det är brott mot kvittningslagen att hålla inne pengar för påstådda skulder så som företaget gjort. Kvittningslagen begränsar arbetsgivarens rätt att dra pengar från lönen, bland annat måste det vara fastställt att denne verkligen har rätt till pengarna innan de dras. I stämningen uppges dessutom att mannen i själva verket lämnade tillbaka arbetskläder och redskap i god tid, samt att han hade för avsikt att göra rent bilen.

Mannen är medlem i Byggnads, förbundet har de senaste åren drivit flera rättsfall som gällt just att arbetsgivare gjort löneavdrag för påstådda skulder.

Sammanlagt krävs företaget i det här fallet på nästan 100 000 kronor enligt stämningen till tingsrätten – för utebliven lön och semestersättning, samt i skadestånd för brott mot kvittningslagen och semesterlagen. Hotet är polisanmält separat.