INSÄNDARE. Allvarliga biverkningar förekommer, men är sällsynta. Det skriver Daniel Lehto i en replik till L Andersson

LÄS OCKSÅ Insändare: Antidepressiva har biverkningar

Allvarligare biverkningar av SSRI- och SNRI-preparat är sällsynta, även om de förekommer. Bara för att FASS tar upp möjliga biverkningar betyder det inte att den som tar medicinen kommer att få alla dessa.

För de biverkningar du tar upp som exempel från FASS, är det inte helt klarlagt att det verkligen är medicinen som ger dessa symtom. Läs till exempel TADS-studien (dubbelblindtest) där man studerat deltagande ungdomar i åldrarna 12–17 år, och där man bland annat konkluderade: ”Most ­suicidal events occurred in the context of persistent depression and insufficient improvement, without evidence of medication-induced be­havioral activation as a precursor. Severity of self-rated suicidal ideation and depressive symptoms predicted emergence of suicidality during treatment.”

LÄS OCKSÅ Krönika: ”Missförstådd medicinering” – Daniel Lehto

Det är också konstaterat i flera av varandra oberoende undersökningar att serotoninhöjande medicin i kombination med KBT är det som ger bäst effekt för den som drabbats av till exempel depression.

Daniel Lehto, krönikör Arbetet