NYMartin-K-webbledartopp

– Så länge många människor har känslan av att det råder orättvisor kommer de att rösta på populistiska kandidater. Och det kommer att slå jättehårt mot arbetarna.

Orden från LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på veckans toppmöte i Davos borde vara självklara.

Under lång tid har Sverige och väst matats med föreställningen om att nationalistiska krafter är de enda som kan bryta avståndet mellan ”folket” och en allt mer groteskt utmålad ”överhet” där högerpopulister som Trump och Åkesson slänger in alla sina meningsmotståndare, oavsett var i samhällshierarkin de befinner sig.

Men i grunden för denna vrångbild finns något reellt, nämligen den globala ojämlikhet som blivit allt mer synlig.

Den LO-rapport som Karl-Petter Thorwaldsson har med sig till Davos, Inequality is bad for business, sätter fingret på något mycket viktigt: Det är inte genom stängda gränser och högerpopulism som västvärldens arbetare kan bryta ojämlikheten. Det är genom en bättre resursfördelning.

Några av de krav som LO nu presenterar i Davos är att höja lönerna globalt, göra utbildning och välfärd till en mänsklig rättighet, utjämna ojämlikheten mellan könen och stärka ställningen för arbetsmarknadens parter. De är en framkomlig väg. En röst på Trump eller Åkesson är det inte.