ENK÷PING 20061221 En apotekare letar efter receptbelagd medicin i en lÂda p ett apotek. Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Planerna att lägga ner distansapoteken går helt emot regeringens riktning och ambition att hela landet ska leva. Vi uppmanar Aptoketet AB att tänka om, skriver riksdagsledamöterna Roza Güclü Hedin (S) och Anna Wallentheim (S).

Förra veckan gav Apoteket AB via sin presstjänst besked om att bolaget har för avsikt att lägga ned sina distansapotek. Beslutet berör bland annat 45 arbetstillfällen i Falun och 57 arbetstillfällen i Hässleholm. Ett beslut och agerande som vi som företrädare för båda kommunerna och länen är mycket kritiska till.

Det är 102 jobb, var och en av dem är viktiga för oss. Varje enskilt arbete är viktigt för den drabbade. Det är frustrerande och oacceptabelt att vi har ett statligt bolag som inte lyssnat till de signaler som regeringen så tydligt skickat. Både statsministern, civilministern och nu senast landsbygdsministern har påtalat vikten av statliga jobb och närvaro i hela landet.

Anläggningen i Falun och Hässleholm är två kvarvarande av tidigare fyra i Sverige. Nu ska man alltså slå ihop dessa två och flytta all verksamhet som skall bedrivas av ett finskt bolag som sysslar med läkemedelsdistribution och är placerade i Stockholm.

Att distansapoteket finns i Falun och Hässleholm i dag är kopplat till att våra gamla regementen lades ned. Båda orterna kompenserades då bland annat med statliga jobb/arbetstillfällen. Av det vi fick då finns efter detta beslut inte mycket kvar. Detta verkar ledningen för Apoteket helt ha förträngt.

Vi ser och upplever detta som en utveckling i helt motsatt riktning till den ambition som regeringen lagt – att hela landet ska leva.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som vi anser ska utgöra en gemensam utgångspunkt i arbetet för allas möjligheter att bo, utvecklas, jobba och driva företag i hela landet.

Den regionala tillväxtpolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter. Kompetensförsörjning och en varierad arbetsmarknad är grundläggande. Vår frustration grundar sig i tron och förhoppningen om att Sverige ska hålla ihop. Regeringen har ett samlat ansvar för de effekter enskilda myndighetsbeslut får som helhet. Detsamma borde gälla även de statliga bolagen.

Myndigheterna och bolagen har i regel själva fattat beslut om sin lokalisering och effektivisering, men när dessa beslut tas utan en helhetssyn får det negativa effekter för kommuner och de enskilt drabbade individerna. Vi hoppas att det inte är för sent för VD Ann Carlsson att fundera en gång till och ser över det beslut som avser en flytt från Falun och Hässleholm.

Roza Güclü Hedin, (S) riksdagsledamot från Falun, Dalarna
Anna Wallentheim, (S) riksdagsledamot från Hässleholm, Skåne