LÄS OCKSÅ Hyvling okej enligt arbetsdomstolen

Fallet gäller en grupp personliga assistenter i Falun, på ett bolag som driver sådan verksamhet på flera håll i landet. I februari 2015 omvandlades deras tillsvidareanställningar till anställningar som kan sägas upp med fjorton dagars varsel utan några skäl. ”Den som inte accepterade den nya anställningsformen skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist” skriver LO-TCO Rättsskydd i den stämningsansökan som tidigare i veckan lämnades till Arbetsdomstolen.

Kommunal och LO-TCO Rättsskydd menar att detta är att betrakta som att de personliga assistenterna har blivit uppsagda från sina fasta tjänster, utan att det funnits något skäl så som arbetsbrist. Man yrkar därför på att domstolen ska slå fast att uppsägningarna är ogiltiga, samt att var och en av de berörda medlemmarna ska få 100 000 kronor i skadestånd.

Enligt stämningen motsatte sig de anställda förändringen, men tvingades acceptera den för att inte mista jobben. Retoriken känns igen från det uppmärksammade hyvlingsmål som Handels förlorade i Arbetsdomstolen i höstas. I det fallet omreglerades butiksanställdas heltider till deltider. De skrev på sina nya avtal under protest, för att de var rädda att annars förlora jobbet.

Facket menade att arbetsgivaren, Coop, därmed hade brutit emot lagen om anställningsskydd genom att säga upp personerna utan hänsyn till turordning och uppsägningstid. Domstolen slog dock fast att det inte rörde sig om uppsägningar när tjänsterna gjordes om.

I fallet rörande de personliga assistenterna i Falun är det inte tjänstgöringsgraden utan anställningsformen som ändrats. Enligt tidningen Kommunalarbetaren har något sådant mål aldrig prövats i Arbetsdomstolen.

– Skulle vi förlora och AD kommer fram till att man ensidigt kan omreglera från en tillsvidareanställning till visstidsanställning, då får vi jobba med las. Då vet vi det, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson till Kommunalarbetaren.

Enligt Kommunalarbetaren rör det sig om ett femtontal personer.