STOCKHOLM 20080617 St‰dare. Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / Kod 10090 *** Uppdrag LO-tidningen ***

Foto: Claudio Bresciani/TT

Nästan en tredjedel av alla städare är visstidsanställda. De tillfälliga jobben är dubbelt så vanliga i städbranschen jämfört med på arbetsmarknaden i stort.

Det är Hotellrevyn, Fastighetsfolket, Kommunalarbetaren och Sekotidningen som gett SCB i uppdrag att ta fram siffror över de tillfälliga anställningarna bland städare.

Statistiken visar att visstidsanställningar är dubbelt så vanliga bland städare jämfört med övriga arbetsmarknaden. För 2015 var 30 procent av städarna visstidsanställda. Det kan jämföras med 16 procent för hela arbetsmarknaden samma år.

Tidningarna skriver också att visstidsanställningarna har ökat mer bland städare än anställda generellt. År 1997 hade 14 procent av de anställda i Sverige tidsbegränsade tjänster och 2015 var det 16 procent. För städarna har siffran gått från 23 procent 1997 till 30 procent år 2015.

– Jag tror att det är så enkelt att det är ett sätt som arbetsgivarna lärt sig spara pengar på. Arbetsgivarna har blivit bättre på det vi kallar att precisionsbemanna, att bara betala för precis den timmen eller tiden som man jobbar, inte för pauser och raster eller mindre effektiva timmar, säger Sofie Rehnström, utredare på LO, till Fastighetsfolket.