Yrkesintroduktionsanställningarna, eller ya-jobben, som är en kombination av arbete och utbildning, har varit till för ungdomar upp till 24 års ålder. Arbetsgivare som använder anställningsformen får stöd från Arbetsförmedlingen.

Exakt hur anställningarna ser ut regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare i respektive bransch. Sedan i somras är det möjligt att teckna avtal som ger även nyanlända samt arbetslösa som är över 24 år rätt till anställningarna.

Under förra året gjorde IF Metall och Kommunal respektive Teknikföretagen och SKL sådana ändringar, även i grafikerbranschen utökades vilka som kan få ya-jobb. Nu följer fastighetsbranschen efter.

– Vi behöver ha in fler i branschen, vi vill att fler ska upptäcka yrket, säger Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets.
Utöver Fastighets har Kommunal, KFO, Almega och Fastigo skrivit under nya avtal för branschen.

I fastighetsbranschen innebär ya-jobben att den anställde ägnar minst 25 procent av arbetstiden åt utbildning eller handledning, samt att lönen motsvarar 75 procent av den lägsta ingångslönen. Anställningen varar i sex till tolv månader.

Hittills har intresset för anställningsformen inte levt upp till förväntningarna i arbetslivet i stort. Enligt en utvärdering som Statskontoret publicerade förra året hade regeringen en ursprunglig ambition om 30 000 anställda per år i ett fullt utbyggt system.

Nu uppger Marianne Feldt, huvudsekreterare i YA-delegationen som regeringen tillsatt, att totalt 2 882 personer hade haft en yrkesintroduktionsanställning i december förra året. Anställningsformen infördes i början av 2014.

– Men vi hoppas så klart att även nya branscher ska kunna teckna avtal. Det är en framgångsrik modell, säger Marianne Feldt och lyfter fram att resultatet varit relativt gott gällande i vilken grad insatsen lett vidare till riktiga jobb.

Joakim Oscarsson säger att det varit trögt för anställningsformen även i fastighetsbranschen, runt 40 personer har fått yrkesintroduktionsanställningar där hittills.

– Men långsiktigt tror vi att det ska släppa. Vi ser att fler och fler fastighetsbolag tar in nu, säger han.