STOCKHOLM 2010-06-10 Botkyrka kommun har som mÂl att 26 % av cheferna ska vara av annan h‰rkommst ‰n Svensk. H‰r ‰r kommunalrÂdet Katarina Berggren och personalansvarige Lena Hadad. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / SCANPIX / Kod 10078 ** OUT DN (‰ven arkiv) **

Katarina Berggren. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Att få ned arbetslösheten är huvuduppgiften för den nordiska modellen 2.0. Vid sitt årsmöte i Oslo beslöt Samak att gå vidare med uppdraget att hitta framtida beröringspunkter.

I två dagar har Samak, nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté, årsmöte utanför Oslo. Statsminister Stefan Löfven talade under måndagen men har i dag, tisdag, åkt vidare mot Davos och World Economic Forum. Socialdemokraternas biträdande partisekreterare Katarina Berggren är kvar.

– Huvudtemat i år är hur vi kan öka jämlikheten, höja sysselsättningen för alla och utjämna skillnader mellan människor och se till att den nordiska modellen utvecklas. Den nordiska och även den svenska modellen är satt under stark press, säger Katarina Berggren.

2012 sjösatte Samak forskningsprojektet NordMod2030 om utvecklingen på arbetsmarknaden och dess utmaningar. Nyligen beslutade Samak om projektet NordMod 2.0 som ska komma med idéer om hur man ska möta utmaningarna. Projektet leds av tankesmedjan Tiden och en rapport väntas innan årets slut.

Vad är det för skillnad på den svenska och den nordiska modellen?
– Kärt barn har många namn. Det är väldigt mycket som förenar de nordiska länderna så den svenska modellen och den nordiska handlar båda om vår välfärd, säger Katarina Berggren men fastslår samtidigt att det finns vissa skillnader.

– Tankesmedjan Tiden ska under året titta på vilka förutsättningar som skiljer de nordiska länderna åt. Både i Norge och Finland har det skett stora förändringar de senaste åren eftersom de har borgerliga regeringar.

På vilket sätt är det viktigt att Sverige känner likheter och samhörighet med våra närmsta grannländer?
– Vi har mycket gemensamt historiskt. Vi har suttit ihop både politiskt och ekonomiskt. Nu handlar det om att inspirera och dra nytta av varandras erfarenheter och lärdomar. Det nordiska samarbetet är kanske viktigare än någonsin med tanke på den utveckling vi ser i Europa och världen i övrigt. Jag tror att det finns en förhoppning och förväntan från omvärlden på Norden, just för att vi har varit framgångsrika och vill fortsätta vara det.

Hur viktigt är det att sprida den nordiska modellen till andra länder?
– Det är jätteviktigt, eftersom den nordiska modellen är modern och står för ökad jämlikhet. Vi vet att jämlika samhällen är bra samhällen. Det finns många utmaningar men det gäller att ta sikte på lösningar så att vi utvecklar den nordiska modellen.

Katarina Berggren upprepar ett flertal gånger hur viktigt det är att utveckla den nordiska modellen efter rådande samhällsstrukturer. Och hon ser inga som helst problem med det.

– En modell är till för att utvecklas och det är det som har varit den nordiska modellens styrka.

Den svenska modellen innebär bland annat att staten inte ska lägga sig i lönerörelsen, samtidigt har regeringen lyft lärarlönerna. Hur rimmar det med ursprungsmodellen?
– Samhället och omvärlden förändras men grundpelarna är att vi har ett organiserat arbetsliv och att vi ska fortsätta ha självständiga parter på arbetsmarknaden och en god välfärdsstat.

Vilken är den viktigaste frågan för Samak att jobba med i år?
– Utveckla arbetsmarknaden med många utbildningsinsatser och få ned arbetslösheten.

Om Samak

Samak är Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté som består av de socialdemokratiska partierna och LO i Norden. Den första nordiska arbetarkongressen ägde rum i Göteborg i år 1886. Namnet Samak har använts sedan år 1932.

Sedan 2012 har Samak fokuserat på arbetet med att säkra och vidareutveckla den nordiska modellen, genom det breda forskningsprojektet NordMod2030 och det politiska manifestet Sørmarka-deklarationen.