MALMBERGET 20130926 - Interiˆr frÂn LKAB:s gruva i Malmberget Foto: Carl-Johan Utsi / TT / kod 200

Foto: Carl-Johan Utsi/TT

Alla företag frias gällande olyckan där far och son störtade mot döden i LKAB:s gruvschakt i maj 2010. Hovrätten slår fast tingsrättens friande dom från 2015.

LÄS OCKSÅ Rättegång om dödsolycka i gruva

52-åringen och hans 21-årige son arbetade tillsammans. De skulle granska schaktet i Malmberget efter en sprängning då personhisskorgen de arbetade från föll till schaktets botten. Båda männen omkom.

Fem företag åtalades efter olyckan. Dels krävde åklagaren Stig Andersson företagen på tre miljoner kronor vardera i företagsbot, dels krävde anhöriga till de båda omkomna skadestånd. Men i december 2015 friade tingsrätten företagen från ansvar och nu har hovrätten kommit till samma slutsats.

LÄS OCKSÅ Friande dom efter gruvolycka

Korgen som männen arbetade från var monterad på en mobilkran. Det var när linan lossnade från sin infästning korgen föll. Åklagaren har hävdat att mobilkranen inte borde ha använts till arbetet, samt att den inte var tillräckligt kontrollerad säkerhetsmässigt.

Hovrätten skriver i domen att förhör visat att det var förenligt med praxis att använda mobilkranen, samt att det hade varit riskfyllt att i stället bygga en schakthängställning. Vidare slår rätten fast att mobilkranen hade besiktigats och att företaget som ägde den därmed inte hade ytterligare ansvar för att kontrollera lininfästningen.

LÄS OCKSÅ Rättegång om LKAB-olyckan

LKAB var ett av de fem åtalade företagen.

– Det har varit en lång väntan på den juridiska prövningen för alla inblandade parter i den här tragiska olyckan. LKAB anser att vi tog ansvar för den övergripande arbetsmiljön och vi konstaterar att både tingsrätt och hovrätt gör samma bedömning, säger Anders Lindberg, informationschef på LKAB i en kommentar till domen.

LÄS OCKSÅ Omkomna hedrades med tyst minut

LÄS OCKSÅ Dödsolycka i LKAB-gruva i Malmberget