Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

ILO spår att den globala arbetslösheten kommer att öka med 3,4 miljoner personer i år och 201 miljoner spås bli arbetslösa. Ökningen tros ske främst i utvecklingsländerna. I rikare länder samt  EU spås däremot arbetslösheten minska, skriver ILO i sin rapport World employment social outlook.

En låg efterfrågan på grund av svag ekonomisk tillväxt och låga löneökningar är, enligt ILO, några av förklaringarna till att de ser dystert ut på den globala arbetsmarknaden i år.

Rådet som FN-organet ger är att minska de ekonomiska skillnaderna och öka sysselsättningen för kvinnor.

Andra trender som ILO ser är:

* Andelen osäkra anställningar  är fortsatt hög. 1,4 miljarder har i dag en osäker anställning. 42 procent av alla anställda i världen har en osäker anställning.

* I utvecklingsländerna har fyra av fem anställda en otrygg anställning

* 780 miljoner arbetare kommer att tjäna mindre än 3,10 dollar per dag.

* Den globala arbetslösheten från 5,7 förra året till 5,8 procent 2017, vilket motsvarar en ökning med 3,4 miljoner arbetslösa.