foto : robgab : elisabeth lindberg, blogg om politism. foto: robert gabrielsson

Elisabeth Lindberg.

Regeringen skulle tjäna på mer konflikt i frågan om vinster i välfärden. Temperaturhöjningen behövs inför valet 2018. Det skriver Elisabeth Lindberg, ekonomidebattör och utredare.

Regeringen kommer med all sannolikhet förlora omröstningen om vinsttak för välfärdsföretag. Självklart hade det bästa varit att ett vinsttak genomförs så snart som möjligt. Men i ljuset av att 8 av 10 svenskar är för ett vinsttak kan det bli en styrka för regeringen att få en tydlig konflikt inför nästa val.

Det är inte så ofta det existerar politiska frågor där befolkningen är närmast enig. Vinst i välfärden är en sådan fråga. Trots det finns det inte majoritet i riksdagen för att genomföra det vinsttak som Ilmar Reepalus utredning föreslagit. Splittringen mellan väljarkåren och riksdagsmajoriteten öppnar för att nästa val blir ett vägval om välfärden.

SIFO:s undersökning från november 2016 visar att 8 av 10 svenskar vill förändra dagens obegränsade uttag av vinster ur välfärden. Av dem vill 27 procent förbjuda vinster helt.  Dessutom är 62 procent av moderata väljare för en begränsning av vinstuttagen. Allra mest i otakt med sina väljare går Sverigedemokraterna, som bytte sida i frågan för inte så länge sedan. Bland deras väljare är lika många för vinstbegränsningar som befolkningen i stort.

Vinstfrågan skär rakt igenom partigränserna. Det är en fråga med väldigt tydliga positioner om den inte kokas ner till procentsatser och teknikaliteter. Den som kan kanalisera missnöjet med har mycket att vinna. Här har regeringen sin chans att sätta dagordningen.

Avregleringen av välfärden på 1990-talet har naggat samhällskontraktet i kanterna i så hög utsträckning att fackförbund nu börjar erbjuda privata sjukförsäkringar till sina medlemmar. På samma sätt har det visat sig att privata vård- respektive skolkoncerner drar ner på personal och lokaler för att driva upp sina vinstnivåer.

Deras huvudansvar är gentemot sina ägare, inte patienter och elever. Välfärden finns i de flestas vardag. Väljarna är inte mindre intelligenta än att de ser igenom system som inte fungerar.

Som exempel på vad de borgerliga partierna samt Sverigedemokraterna försvarar kan man titta på vårdkoncernen Aleris. Investor som är Aleris ägare har i snitt en avkastning runt 13–14 procent. De kräver inte mindre av sina dotterföretag. Förutom att Aleris måste generera avkastning från sin egen verksamhet på ungefär tio procent måste företagsledningen också köpa upp mindre vårdaktörer.

Hur får man dem mer lönsamma? Jo, genom att minska kostnaderna för personal och lokaler. Så fortsätter den onda cirkeln mot lägre kvalitet i den skattefinansierade välfärden.

Det finns all anledning att blåsa upp konflikten i vinstfrågan. Förlorar regeringen i riksdagen blir det väljarna som får avgöra. Vill vi ha ett val som handlar om välfärden 2018 är det hög tid att höja temperaturen nu.

Elisabeth Lindberg, ekonomidebattör och utredare