STOCKHOLM 2016-07-26 En rÂtta bredvid en soptunna. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Råttinvasion i Malmö, lönekrig om socionomer och intrång på arbetsplatsen.  Läs veckans arbetsmiljönotiser – landet runt – i Arbetets arbetsmiljösvep.

LÄS OCKSÅ Sjuksköterskor flyr Uppsala – arbetsmiljösvepet vecka 2

Bristyrke. Fackförbundet Vision har slagit larm om bristen på socionomer i Skåne. Just nu saknas det över hundra socionomer, skriver tidningen Norra Skåne. Kommunerna har ett pågående lönekrig, men har ändå svårt att locka personal på grund av växande bemanningsföretag som attraherar socionomer.

Anmälan. MTR Tech, som sköter underhållet i Stockholms tunnelbana, är anmält till Arbetsmiljöverket, skriver tidningen Publikt. Ove Lundqvist, huvudskyddsombud och sektionsordförande för ST på MTR, har under en längre tid både i lokala och centrala skyddskommittéer försökt få företaget att vidta förebyggande åtgärder mot hot, våld och intrång. Men än så länge har åtgärderna strandat vid skrivbordsplanering och MTR hänvisar till diskussioner med SL:s trafikförvaltning.

LÄS OCKSÅ Det mesta från Arbetsmiljösvepet under 2016

Råttinvasion. Aktiviteten bland råttor i Malmö Stad är så pass hög att den nu stör arbetsmiljön för avfallshanterare. Anticimex har sedan tidigare slagit larm om situationen, skriver Sydsvenskan, och flera myndigheter samarbetar nu tillsammans med gatukontoret för att förbättra situationen.

Schysta villkor. Fackförbundet Unionen har djupintervjuat anställda och arbetsgivare i civilsamhället samt ställt frågor till över 1 000 ideellt anställda i en webbenkät. Resultatet visar att de ideella organisationerna har engagerade anställda, men att många upplever en otydlig gräns mellan betalt och ideellt arbete, rapporterar bland annat Trelleborgs Allehanda. Närmare 200 000 personer i Sverige är anställda i föreningar inom sport, kultur, stiftelser, humanitärt arbete, religion och omsorg.