Thorwaldsson hoppas på stora svenska välfärdsreformer före valet 2018.

– Ja, alltså 85 miljarder i budgetöverskott ger ju ett reformutrymme. Det finns nog stor chans för Magdalena Andersson att lägga fram två offensiva budgetar till och rätta till några av de problem som vi pekar på, säger han.

I Davos har LO-basen noterat att allt fler toppchefer ser samma problem som han gör med stora inkomstklyftor. Och på ett seminarium med toppchefer från de 500 största företagen i världen, ska han presentera den färska LO-rapporten ”Ojämlikhet är dåligt för affärerna”.

Den visar hur klyftorna har ökat under årtionden och pekar ut den svenska modellen som ett sätt att vända trenden med ett generöst välfärdssystem och lönesolidaritet samtidigt som staten, näringslivet och arbetarna delar på kostnader för globalisering, omställningsstöd och strukturreformer.

Sverige har mindre inkomstklyftor än många andra OECD-länder. Men det är ändå här de har ökat mest sedan 1980-talet. Enligt Thorwaldsson hänger det samman med att kapitalskatter har tagits bort eller sänkts kraftigt.

– I dag är det ju högre skatt på arbete än på kapital. Det känns något udda, säger han.

Han vill nu se sänkt skatt på arbete, vilket skulle kunna finansieras av skatt på förmögenhet, arv och gåvor.

– Det är där någonstans man måste titta för att minska klyftorna i Sverige igen.

När det gäller fastighetsskatten är han mer skeptisk till höjningar. Det skulle riskera att drabba pensionärer med små inkomster och villor med högt taxeringsvärde.

Högre skatt på kapital, finansiella tjänster och de högsta inkomsterna skulle även kunna finansiera bättre villkor för pensionärerna med de allra lägsta inkomsterna, enligt Thorwaldsson.

TT: Är du nöjd med den rödgröna regeringens reformtakt?
– Vi ser ett behov av ökade investeringar. Och vi har ett antal orättvisor som måste åtgärdas, säger Thorwaldsson.

Mer pengar till skolor är avgörande, enligt LO-basen, som tror det finns möjlighet att nå en blocköverskridande uppgörelse om en skatteväxling.

– Det finns många på den borgerliga kanten som också tycker det här är helt rimligt. Det är att kasta pengarna i sjön att inte ha någon beskattning på kapital. De lägger pengarna på hög och det blir improduktivt.

Löner allt mindre del av BNP

Lönernas andel av BNP har fallit i de flesta OECD-länder, från omkring 70 procent i början av 1980-talet till omkring 62 procent 2015, enligt LO:s rapport Ojämlikhet är dåligt för affärerna. Fem åtgärder föreslås i rapporten, för att bromsa populism och protektionism och hantera globaliseringens utmaningar:

1. Höj lönerna globalt, för att minska sociala och ekonomiska klyftor

2. Investera i utbildning, vilket skapar bättre matchning och minskar långtidsarbetslöshet

3. Satsa på en familjepolitik som ger jämlikhet mellan könen

4. Stärk ställningen för parterna på arbetsmarknaden

5. Anslut fler länder till den svenska regeringens satsning på att få till en global uppgörelse om schyssta arbetsvillkor och en tillväxt som gynnar alla.

Källa: LO, Inequality is bad for business – a progressive agenda for equality (2017)