”Dagens las är som en schweizerost, med stora hål och lätt att hyvla.” Så kommenterade Handels ordförande Susanna Gideonsson den dom i Arbetsdomstolen som kom att kröna förra året. Coop fick i AD rätt att skära ned veckoarbetstiden – och alltså sänka lönen – utan att behöva ta hänsyn till turordning eller betala uppsägningslön.

För de anställda får hyvlingen stora konsekvenser både ifråga om trygghet och pengar i plånboken. ”Man känner sig som ett träd de ryckt upp med rötterna och sedan försökt plantera tillbaka. Nu står man här och svajar.” som Coopanställda Annika för Handelsnytt beskrev känslan efter beskedet om att heltidsjobbet skulle hyvlas ner. Hon hade jobbat 38 år på Coop när hon kallades in till chefens kontor och fick en lapp i handen med den nya arbetstiden.

Arbetsgivare blir allt mer ivriga att ta till hyvling och LO-TCO Rättsskydd har konstaterat att allt fler tvister handlar om just detta. Att Coop fick rätt mot de anställda lär inte ändra på det. Särskilt slår det mot branscher där villkoren redan i dag är satta under press och där vissa arbetsgivare tycks ha gjort det till en paradgren att tassa på lagens yttre gränser för att försämra villkoren för de anställda.

Men utgången i Coopfallet innebär inte att sista ordet är sagt. Domen har väckt rejäl irritation inom LO-förbunden. I detta nu överväger man vägen framåt och vilka råd som ska ges till medlemmar vars arbetsgivare tar till hyveln. Hyvlingen kommer också att följa med in i avtalsrörelsen.

Kraven höjs samtidigt för att ändra las. Redan på sommarens kongress fattade LO beslut om att verka för ändrade lasregler för att sätta stopp för hyvlingen. Med domen får frågan förnyad kraft.

Strax innan jul krävde LO och Socialdemokraterna i en gemensam debattartikel ändringar i las och menade att det behöver ske snarast. Till Arbetet säger nu riksdagsledamoten Raimo Pärssinen (S) att första steget blir ett kunskapsseminarium. Lite rappare tempo vore önskvärt. Tiden till nästa val tickar snabbt ner.

Hur det ska gå att driva igenom ett eventuellt förslag för stärkt skydd mot hyvling i riksdagen är en annan sak. Men om inte annat är det en fördel att korten läggs på bordet om vilka partier som vill stärka löntagarnas rättigheter.