Kan en ny medlem få facklig information på sitt eget språk? Arbetets enkät till LO-förbunden visar att ambitionerna skiljer sig stort.

LÄS OCKSÅ Enkäten som PDF

LÄS OCKSÅ Obegripligt språk möter nyanlända på webben – Arbetet granskar

1.Sajten – finns information på andra språk än svenska?

2.Tryckt material – har ni tryckt material på andra språk? Vilka språk?

3.Personligt stöd – vilket stöd kan en medlem som inte pratar svenska få?

4.Tolk – finns tolk tillgänglig om det behövs?

5.Om ni använder tolkar, vem betalar för tjänsten?

6.Finns det något mer att berätta om?

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.19

1. Viss info på engelska, spanska, tyska, estniska, polska och ryska. Google Translate-knapp.

2. Ja. Engelska, spanska, polska, ryska. All info finns ej på alla språk. Material på andra språk tas fram vid behov.

3. Regionerna bedömer behov av stöd för medlemmen och kan bistå med tolk vid behov.

4. Ja.

5. Den berörda regionen där medlemmen är ansluten.

6. Region Väst har egen info på polska på sin sajt.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.22

1. Endast Google Translate-knapp.

2. Ja. Engelska, tyska, portugisiska, spanska, arabiska, polska, franska.

3. Alla medlemmar får samma stöd. Vi löser det.

4. Ja.

5. Förbundet.

6.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.26

1. Endast Google Translate-knapp.

2. Nej.

3. Förtroendevalda och anställda som kan olika språk anlitas vid personliga möten eller via telefon.

4. Ja, i förhandlingsverksamhet.

5. Förbundet.

6. Viktig fråga som kontinuerligt diskuteras och följs upp vid förbundens möten. Hemsidan går dessutom att lyssna på efter kongressbeslut 2005.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.29

1. Viss info på engelska och även info för skogsarbetare på lettiska, litauiska, polska, rumänska, ryska, thailändska, estniska. Översatt av översättare och anställda.

2. Ja. Vanligtvis samma som för vår sajt.

3. Alla medlemmar har samma rättigheter att få stöd. Vid behov används tolk, när det går löses det med hjälp av flerspråkiga anställda och förtroendevalda.

4. Ja.

5. GS betalar när det gäller kommunikation mellan GS och en medlem och vid framtagande av informationsmaterial.

6.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.33

1. En sajt på engelska och pdf:er på arabiska, serbiska/kroatiska/bosniska, engelska, franska, kurdiska, persiska, polska, spanska, turkiska, tyska.

2. Ja. Samma som sajten. Även material om konfliktåtgärder på många språk, info om arbetsmiljö för frisörer på engelska och Butiksavtalet på engelska.

3. Kan se något olika ut vid olika avdelningar.

4. I Stockholm används tolk vid förhandling, överläggning och förarbete.

5. För Stockholm gäller att arbetsgivaren betalar om de kallar till möte och förbundet om det kallar.

6. Håller på och ser över om Handels ska ha flera språk och översätta mer, framför allt till engelska.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.37

1. Sajten finns översatt till engelska.

2. Ja. Engelska och spanska.

3. Använder de språkkunskaper som finns, både bland förtroendevalda och personal. Flera talar andra språk.

4. I första hand frågar vi alltid medlemmen om hon/han känner någon som kan tolka.

5. Förbundet betalar för professionell tolk i förhandlingsärenden.

6. 2017 ska HRF satsa på att bli mer tillgängliga på andra språk.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.42

1. Nej.

2. Ja. Välkommen till IF Metall på engelska, tyska, franska och spanska. Info till utländska gästarbetare på tjeckiska, polska, ryska, lettiska, litauiska. Väggtidningen Avtalsnytt på engelska, arabiska och thai.

3. Oftast avdelningarna som ordnar detta. Kan vara förtroendevald/medlem inom avdelningen med kunskap språket som hjälper till.

4. Ja.

5. Förbundet eller respektive avdelning

6. Under 2017 görs ny webb med Google Translate-val och senare ska delar av sajten översättas av översättare. Gruppen Ett IF Metall för alla jobbar med vidare med språkfrågan.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.46

1. Översättare har översatt viss info till amarinja, arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, kurmanji, persiska, polska, sorani, spanska, thai.

2. Nej.

3. Tolk.

4. Ja.

5. Kommunal kräver att arbetsgivaren ordnar tolk. Annars står Kommunal för tolk.

6. Lokalt görs på vissa håll uppsökande verksamhet, som på SFI-klasser och på vuxenutbildningen.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.55

1. Översättare har översatt till engelska.

2. Ja.Engelska.

3. Förtroendevalda/ombudsmän försöker lösa det från fall till fall. Ofta hjälper andra medlemmar/förtroendevalda till med samtal/översättning.

4. Ja.

5. Förbundet.

6. Planerar att inom kort utöka så att det finns information på fler språk, både digitalt och i tryck.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.19.00

1. Endast Google Translate-knapp.

2. Ja. Engelska, tyska, portugisiska, spanska, arabiska, polska, franska.

3. Alla medlemmar får samma stöd.

4. Ja.

5. Förbundet.

6.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.19.05

1. Endast Google Translate-knapp.

2. Ja. Engelska.

3. Löser det vid varje enskilt ärende.

4. Ja, genom tolkförmedling.

5. Förbundet.

6.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.19.09

1. Endast Google Translate-knapp.

2. Ja. Engelska uteslutande. Kollektivavtalet Väg och Ban finns dock på flera språk, som polska och ryska.

3. Ombudsmännen och medlemsservicen pratar engelska. Försöker också dra nytta av att många förtroendevalda kan olika språk.

4. Ja.

5. Förbundet.

6. Diskussioner pågår om att ta fram och översätta ”enklare” informationsmaterial även till andra språk än engelska (polska, ryska, arabiska till exempel) i branscher där det är hög representation av utländsk arbetskraft.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.19.13

1. Översättare har översatt viss information till tyska, engelska och polska.

2. Ja.Engelska.

3. Engelska finns som val för medlemsutbildningen och hjälptelefonen. Ombudsmannen hittar bästa lösningen för varje fall, ofta finns flerspråkiga medlemmar eller förtroendevalda som kan tolka.

4. Ja.

5. Förbundet.

6. Fler språk för tryckt material på gång.

Fotnot: Vi har inga uppgifter för Musikerförbundet.

LÄS OCKSÅ Översättaren: ”Det blir lost in translation”

LÄS OCKSÅ IF Metall sämst på översättning – det vill Eli Abadji ändra på