LÄS OCKSÅ Facket backer i mål om hyvling

2014 tvingade Coop Forum ett antal heltidsanställda att acceptera anställningar på 30 eller 25 timmar i veckan. Den 30 november 2016 slog Arbetsdomstolen, AD, fast att det var fullt lagligt.

Arbetsgivaren får alltså omplacera anställda till deras gamla arbetsuppgifter, men med lägre sysselsättningsgrad, utan att bry sig om vare sig turordning eller uppsägningstid.

LÄS OCKSÅ Hyvling okej enligt Arbetsdomstolen

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ser risker för arbetsmarknadens sätt att fungera i spåren av AD-domen.

– Jag är bekymrad, säger Ylva Johansson. Vi har brist på människor på många håll, vi har jobb som inte tillsätts. Då är det ett problem att människor tvingas gå ner i arbetstid – det är ju svårt att kombinera det gamla jobbet med andra jobb på deltid.

– Men jag vill skaffa mer kunskap innan jag drar slutsatser av domen. Jag kommer att ta kontakt med Handels, Svensk Handel och KFO för att höra deras syn på den. Och jag vill veta hur de ser på möjligheten att lösa problemet avtalsvägen.

LÄS OCKSÅ Anställda kände sig tvingade att gå ned i tid

Efter AD-domen har också Socialdemokraterna i riksdagen startat ett arbete för att förändra lagen om anställningsskydd så att hyvling förhindras. Det säger Raimo Pärssinen, ordförande (S) i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

– Första steget blir ett kunskapsseminarium i riksdagen för att fler S-riksdagsledamöter ska förstå frågan, säger Raimo Pärssinen. Hyvling kommer också att aktualiseras på Socialdemokraternas kongress i Göteborg i april.

LÄS OCKSÅ ”Sörj inte domen – organisera er!” – Handels ungdomskommitté i Karlstad

Bäst vore om parterna införde skydd mot hyvling i kollektivavtal, anser Raimo Pärssinen. Men om det lyckas är osäkert. Därför behöver ett politiskt tryck byggas upp redan nu.

– Jag ser gärna att hyvling, tillsammans med ett slopande av allmän visstid, blir en valfråga. Vi kan gå fram i valrörelsen med ett kraftfullt paket av reformer för att öka tryggheten i arbetslivet.