Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Varje år händer det. Det brukar ske kring årsskiftet. En storm av siffror drar in. Tillväxt, arbetslöshet, ekonomi och hälsa. Allt ska siffersättas. Allt ska förpackas i en rapport som berättar för oss hur föregående år varit.

Nu när avtalsrörelsen pågår i Sverige kan det vara intressant att se hur reallönerna utvecklats utanför våra gränser. Strax före jul kom FN:s internationella arbetsorganisation ILO med sin globala lönerapport. I den beskrivs hur de globala lönerna utvecklats 2015. Bered er på en skur av siffror. Nu kör vi!

Reallönerna i världen steg med 1,7 procent 2015, uppger ILO. Det är en svag siffra. Innan den stora finanskrisen 2008 steg reallönerna med runt 3 procent per år. Sen kom krisen. De två magra åren 2008 och 2009 steg reallönerna med endast 1,5 procent. Därefter följde några år av återhämtning på nästan samma nivå som innan krisen.

Men nu har denna återhämtning bromsat in och de globala reallönerna ligger som sagt på låga 1,7 procent. Lönerapporten visar också att det finns stora skillnader i hur löner utvecklas i olika regioner.

Några trender är att det ser mörkt ut i Östeuropa – främst Ryssland och Ukraina. Samma sak gäller flera länder i Latinamerika. I Brasilien, Mexiko och Karibien har reallönerna utvecklats svagt.

Bättre har det dock gått i Asien, där ökningen blev 4 procent 2015. Ljusare ser det även ut på den afrikanska kontinenten – 2 procent. Även i vissa G20-länder ser det bra ut.

De G20-länder som haft den snabbaste löneutvecklingen är Sydkorea – där reallönerna höjts med 12 procent sedan 2006 – följt av Australien och Kanada där den stigit med 10 respektive 9 procent. På fjärde plats hamnar Tyskland med 7 procentig ökning.

I USA som nyligen hade val – och där Donald Trumps kampanj handlade om att dra igång ekonomin igen – går ekonomin redan bra. ILO:s siffror visar dessutom att reallönerna ökat med 5 procent sedan 2006. Sverige var inte med i jämförelsen eftersom vi endast indirekt (via EU) ingår i G20-gruppen.

I G20-gruppen finns det dock också flera länder där det ser mörkt ut, som i Japan, Italien och Storbritannien. Sedan 2006 har reallönerna sjunkit i dessa länder med 2, 6 respektive 7 procent.

ILO ser problem med att lönerna inte ökar så snabbt. Enligt FN-organet kan det leda till en lägre efterfrågan vilket kan drabba den globala ekonomin. Risken är att den globala arbetsmarknaden kan drabbas av en ny storm.