Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerar i dag preliminär statistik över antalet anmälda brott 2016. Totalt anmäldes drygt 1,5 miljoner brott förra året, vilket är ungefär samma antal som 2015.

Bland de brottstyper som ökat mest det gångna året märks datorbedrägerier, bidragsbrott mot Försäkringskassan, misshandel och olaga hot. Bland dem som minskat mest finns stöld av drivmedel, bedrägeri med hjälp av internet och stölder ur motorfordon.

Antalet anmälda butiksrån ökade med 22 jämfört med 2015 till totalt 838 – en uppgång med tre procent.

– Vi ser med oro på utvecklingen och kommer att fortsätta arbetet för ökad säkerhet där kontanthantering ingår i våra medlemmars jobb, säger Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer. Vi vill att vakter som har skydd och utbildning i att hantera osäkra situationer ska ta över kontanthanteringen, eller att arbetsgivarna sätter in kontantfria kassor eller värdetransporter.

I ett pressmeddelande från Handels framhåller Linda Palmetzhofer Norge som ett föregångsland i utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle.

– De går i bräschen och nu finns förslag på att Norge ska vara kontantfritt före 2030. Vi tror att en sådan utveckling leder till ökad effektivisering men också säkerhet för handeln och i synnerhet våra medlemmar. Modellen borde vara intressant även för Sverige.

Samtidigt som antalet anmälda butiksrån ökar, och fler rån utförs med vapen, minskade antalet anmälda butiksstölder och snatterier med tre procent 2016 jämfört med 2015.