Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Att bli etta kan bli väldigt, väldigt svårt för Sverige att klara, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö efter att Eurostat presenterat sina nya arbetslöshetsstatistik för EU.

Den svenska arbetslösheten var 6,8 procent i november förra året, enligt Eurostat.

Vi hamnade därmed på tolfte plats på EU:s arbetslöshetslista.
aloshet

Klivet till att nå första plats år 2020 – vilket är socialdemokratiska regeringens mål – är stort.

Det är Tjeckien som har EU:s lägsta arbetslöshet just nu, med 3,7 procent. Därefter följer Tyskland med 4,1 procent.

LO-ekonomen Torbjörn Hållö säger att han tror att det kan bli mycket tufft att nå första plats. Däremot tror han att det är rimligt att Sverige kan nå en topposition.

– Det räcker med att vi lyckas sänka arbetslösheten med drygt en procentenhet för att vi ska ha en av de lägsta arbetslösheten i EU, säger han.

Det största svårigheterna anser han vara att få in de många nyanlända på arbetsmarknaden.

Att Sverige är det EU-land som har högst andel sysselsatta är visserligen bra för ekonomin men kan, enligt Torbjörn Hållö,  göra det svårare att sänka arbetslösheten.

Arbetsförmedlingen delar synen på att Sverige kan få svårt att nå arbetslöshetsmålet.

– Vår senaste prognos visar att vi just nu har en stark utveckling och arbetslösheten i Sverige fortsätter att sjunka tills 2018 men om inget drastiskt händer  kommer ändå att bli svårt nå målet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Statistiken visar även att återhämtningen på den europeiska arbetsmarknaden fortsätter.

EU-ländernas arbetslöshet uppgick i november till 8,3 procent. Motsvarande siffra föregående år var 9 procent.

Det går bättre i det flesta länder. I 24 av EU:s 28 medlemsländer sjunker arbetslösheten jämfört med föregående år. Mest sjunker den i Kroatien.

De fyra länder som går emot trenden och där fler registreras som arbetslösa är Estland, Cypern, Danmark och Italien.

Ungdomsarbetslösheten i EU ligger för närvarande på 21,2 procent.

Eurostat redovisar även siffrorna för USA och där uppgår andelen arbetslösa till 4,6 procent.