LÄS OCKSÅ Skogsstrejk allt närmare

GS förhandlade före jul om nya kollektivavtal med Skogsstyrelsen, en statlig myndighet dit Arbetsförmedlingen kan anvisa arbetslösa för skogsarbete, men möttes av principiella invändningar.

Skogsstyrelsen vill inte längre ha GS som motpart, utan hänvisar till att fackförbundet Seko har avtal med Arbetsgivarverket för statligt anställda arbetare.

Framför allt har arbetsgivaren sagt nej till att reglera de anställdas pensions- och försäkringsvillkor i avtal med GS.

Den 28 december varslade GS om stridsåtgärder för att få teckna kollektivavtal. Vad gäller personal som anvisas skogsarbete av Arbetsförmedlingen gäller varslet blockad mot nyanställningar från den 11 januari, medan de ”vanliga” anställda vid Skogsstyrelsen skulle gå ut i strejk.

LÄS OCKSÅ Varsel om strejk för skogsarbetare

Under tisdagen har parterna enats om att förlänga avtalen till att gälla till och med den 9 maj 2017. Under tiden ska de fortsätta förhandlingarna.

– Det är viktigt att påpeka att vår fortsatta inställning är att det är GS som reglerar villkoren för skogligt arbete oavsett arbetsgivare, kommenterar Madelene Engman, avtalssekreterare på GS.