Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

”Förr — så långt tillbaka som på 1940-talet, men med fortsättning i flera årtionden — var utrikesdepartementet en av många offentliga och privata arbetsgivare som diskriminerade anställda och jobbsökande baserat på sexuell läggning, och tvingade vissa anställda att sluta eller vägrade att anställa vissa jobbsökande”, skriver han i ett uttalande.

”Det agerandet var fel då, precis som det skulle vara fel i dag”.

Han ber om ursäkt och påpekar att utrikesdepartementet i dag har ett starkt engagemang för mångfald.