STOCKHOLM 20161120 Interiˆr frÂn Nya Karolinska. S‰ngar i korridor. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Sedan millennieskiftet har antalet vårdplatser i Norrbotten nästan halverats, rapporterar P4 Norrbotten. År 2000 fanns det 1 140 vårdplatser i Norrbottens län år 2015 hade det sjunkit till 669, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Landstingsrådet Maria Stenberg säger att förklaringen till att antalet vårdplatser minskat är att sjukvården genomgått stora förändringar.

– Man måste sätta det i ett större perspektiv. Det är klart att om man bara tittar på antalet vårdplatser, utan att reflektera över vad som har hänt med innehållet i vården, så blir det helt obegripligt, säger hon till P4.