LÄS OCKSÅ Tio lastbilschaufförer dog i fjol

Av de 42 människor som avled på jobbet förra året är alltså lastbilschaufför det vanligast förekommande yrket. Lastbilschaufförer sticker ut i ytterligare ett fall i den dystra statistiken. Snittålder för dem som dog på jobbet var 47 år. Unga människor är undantag. Men av de tio lastbilschaufförerna är fyra under 30 år och en är 31. Två chaufförer blev bara 25 år.

– Det är kanske något vi får titta på framöver. Jag har inget svar på det i dag. Men det är oerhört viktigt, att när man får ett nytt jobb så ska man få en bra introduktion. Och vi vet att branschen utsatts för stenhård konkurrens, att social dumpning pågår och att mindre folk gör mer jobb i dag och att stressen ökar, säger Martin Miljeteg, ansvarig för arbetsmiljö och trafiksäkerhet på Transport.

Han säger att man inom den partsgemensamma yrkes- och arbetsmiljönämnden, TYA, tillsammans ser över statistiken över dödsolyckor varje år.

– Förra året var det fem, året innan 16. Så den fluktuerar. Men när det var så många som omkom gjorde vi en ordentlig utvärdering. Men det visade sig vara väldigt svårt att hitta en orsak till att det ser ut så här vissa år.

Andra branscher med flera dödsfall är bygg- och anläggningsarbete, lantbruk och räddningstjänst. Men oavsett yrke finns fordon med i majoriteten av dödsfall, närmare bestämt i 62 procent av alla dödsolyckor.

Två brandmän blev till exempel påkörda av personbilar. Och inom lantbruk är traktorer, fyrhjulingar och truckar inblandade.

Samtidigt var det färre dödsfall förra året än snittet under 2010-talet som nu ligger på 49 dödsfall per år. Arbetet har valt att räkna med även anställda av utländska bolag, något som Arbetsmiljöverket särredovisar eftersom man inte kan göra statistiska beräkningar på samma sätt.

– De ingår inte i den svenska sysselsättningsstatistiken och andra länder gör likadant. Vi har inga uppgifter om branscher, ålder, kön eftersom man tillhör den arbetsföra befolkningen i ett annat land, säger Kjell Blom, statistiker och utredare på Arbetsmiljöverket.

2016 jobbade sex av de totalt 42 omkomna, för ett utländskt bolag. Där finns till exempel de två estniska kraftarbetare som fick 30 000 volt genom sina kroppar, och som Arbetet skrev om före jul. Dödsfallen ska anmälas till Arbetsmiljöverket, även från utländska bolag.

– Vi får kännedom om dem ändå, dels via vår mediebevakning och dels via samkörningar med andra myndigheter som Elsäkerhetsverket, Jordbruksverket, Transportstyrelsen, eller Trafikverket, säger Kjell Blom.

Siffrorna för 2016 är än så länge preliminära. Enligt Kjell Blom kommer de att vara definitiva i slutet av månaden. Alla dödsfall är inte analyserade, något dödsfall kan avskrivas som arbetsrelaterat och något kan tillkomma.