NYMartin-K-webbledartopp

Rutbidragen tuffar på som en fortsatt gåva från skattebetalarna till företrädesvis boende i höginkomstkommuner. Det visar Skatteverkets nya årssiffror för rut och rot under 2016.

Räknat per invånare tog de boende i Stockholms läns allra rikaste kommuner ut de allra högsta bidragen från skattebetalarna. I topp ser vi höginkomstkommuner som Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm.

I botten i Stockholms län ligger Botkyrka och Södertälje där invånarna knappt når upp till en tiondel av de bidrag som går till de boende i Danderyd. Och samma mönster syns i hela Sverige. Men det som är extra intressant att studera just i år är rotavdragets utveckling.

Statens kostnader för rotavdrag minskade nämligen kraftigt under 2016 sedan avdragsrätten minskats från 50 till 30 procent av arbetskostnaderna. Det är i sig självklart, men det extra intressanta är att minskningen knappt blev större är den rent matematiska skillnaden mellan 50 och 30 procent, enligt Skatteverkets statistik.

Och det här visar i sin enkelhet hur ekonomiskt felaktigt det i grunden var med ständigt höga rotavdrag. Rotavdragen kom till som ett sätt att ruska igång ekonomin efter en lågkonjunktur. Det är belagt att investeringar i renovering och ombyggnation har en mängd spridningseffekter till andra sektorer i ekonomin. Bygger man om sitt kök så köper man också en ny diskmaskin. Renoveras vardagsrummet skaffar sig många samtidigt en ny tv och så vidare.

Får staten med en extra tillfällig satsning igång renovering och ombyggnation så är det alltså gynnsamt för hela ekonomin. Men när ekonomin väl är igångsparkad fyller rotavdragen ingen som helst funktion. En viss ”överrenovering” kanske finns, men när ett hushåll väl har renoverat och byggt om fungerar de flesta hushåll så att de inte river ner och bygger upp igen bara för att.

Den extra gratifikation i form av ständigt rotavdrag som vi har i dag fyller alltså ingen funktion för att få gynnsamma spridningseffekter i ekonomin. Därmed skapar det för hela ekonomin inte heller några som helst fler jobb. Rotavdraget fyller då bara en roll som extra bidrag till dem, främst höginkomsttagare i villor och borätter, som skulle renoverat eller byggt om i alla fall.

Den ombyggnad de ändå tänkt göra blir billigare med skattebetalarnas hjälp. Med ett permanent rotavdrag är det alltså betydligt mer rättvisande att kalla det för bidrag än avdrag. Vilket dagens siffror från Skatteverket också visar. Det katastrofala ras som Allianspartierna förutsåg har uteblivit.

Den borgerliga regeringen förvandlade rotavdraget från en tillfällig och konjunkturberoende stimulansåtgärd till ett ständigt rotbidrag. Den nuvarande regeringen har minskat bidragsdelen till enskildas villaägare och styrt över dessa pengar till bostadsbyggande, vilket för svensk ekonomi är en betydligt rimligare användning av skattepengar.

Tyvärr lever Socialdemokraterna ihop med ett Miljöparti som har svårt att överge tanken på ett samhälle byggt på tjänster, gentjänster och gamla varor och som har lyckats få in detta i grunden sympatiska motstånd mot slit-. och slängsamhället i en betydande utökning av de områden som berättigar till rutbidrag.

Tyvärr har det blivit, som synes först i texten, en gratifikation främst till dem som inte behöver det.