Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Beloppet är det högsta på fem år och innebär en ökning med två tredjedelar jämfört med året före. Antalet dödsoffer för naturkatastrofer var dock betydligt lägre: 8 700 under 2016, jämfört med 25 400 under 2015.

TT