Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Moïse tar över posten efter Jocelerme Privert den 7 februari. Privert har då varit interimpresident i nästan ett år sedan Michel Martelly avgått utan att en ny president valts.

Tillkännagivandet från landets provisoriska valmyndighet sätter punkt för en utdragen valprocess som inleddes 2015.

Valet i oktober 2015 ogiltigförklarades efter att en kommission upptäckt stora oegentligheter. Ett nytt val skulle hållas i oktober 2016, men hindrades av orkanen Matthew som drabbade landet.

Ett antal fall av valfusk har rapporterats i valet i november, men på det stora hela har valobservatörer sagt sig vara nöjda med processen. Moïses största rivaler om posten ifrågasatte de preliminära valresultaten, som nu har verifierats.

TT