Anna Sundström, som tillträder i februari, ersätter Palmecentrets nuvarande generalsekreterare Jens Orback, som meddelade sin avgång i oktober. Anna Sundström är i dag politiskt sakkunnig hos EU- och handelsminister Ann Linde, där hon arbetar med handelsfrågor. Hon har tidigare varit internationell sekreterare för S-kvinnor och verksamhetschef Palmecentret.

Vilka blir de viktigaste frågorna för Palmecentret under din ledning?
– Generellt stöder Palmecentret människors organisering runt om i världen och stöder den globala arbetarrörelsen. Det förblir en viktig uppgift, inte minst i ljuset av Agenda 2030 och dess mål om ökad jämlikhet. Vi kommer också att vara mycket engagerade i statsministerns initiativ kring Global Deal (ett försök att sprida den svenska formen av samverkan mellan fack och arbetsgivare; Arbetets anmärkning). Som generalsekreterare vill jag arbeta nära våra 27 medlemsorganisationer.

LO och LO-förbunden är en del av Palmecentrets medlemmar. Vad kan fackliga organisationer tillföra arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter?
– Fackliga rättigheter är en väldigt viktig del av de mänskliga rättigheterna. De svenska fackens erfarenhet av att organisera arbetare för att stärka arbetarnas rättigheter är jätteviktiga i Palmecentrets globala arbete.

– Och i hållbarhetsfrågor tycker jag att den svenska modellen, där arbetstagarnas organisationer spelar stor roll hur företagen tar sitt sociala och miljömässiga ansvar, är ett viktigt exempel. Erfarenheten av dialog mellan parterna gör att vi har väldigt mycket att bidra med.

Hur känns det att lämna regeringskansliet för att ta över som ledare för Palmecentret?
– Jag ser jättemycket fram emot uppgiften. Jag är hedrad, det är fint att representera en organisation som bär Olof Palmes namn.