Nyligen meddelade kammarrätten att den inte tar upp fallet där anställda på lågprisbutiken TGR fått gå med upp till 150 000 kronor i en väska till banken. Det innebär att det tidigare avgörandet i förvaltningsrätten, som gav arbetsgivaren rätt, gäller. Facket får alltså inte gehör för synen att transporterna innebar en alltför stor säkerhetsrisk för personalen.

– Det är väldigt synd, tycker vi. Personalen gick genom ett område med extremt mycket mer risk än vanligt och att det var orimligt. Det var större risk för överfall, säger Per Bardh, chef på Handels förhandlingsenhet.

Varför fallet inte tas upp i kammarrätten fick Handels ingen grundlig motivering till, anser Bardh. För att något ska prövas där krävs ofta att fallet är viktigt för hur liknande fall ska bedömas i framtiden.

Det har varit många turer kring värdetransporterna till fots. Handelsnytt har tidigare rapporterat om hur en anställd var livrädd och fick panik av att transportera kontanterna i Stockholms innerstad. Den anställda vände sig till sitt fack, Handels, som direkt la in ett skyddsstopp. Ett skyddsstopp innebär att arbetet avbryts, eftersom det kan innebära fara för liv eller hälsa, i väntan på ställningstagande från Arbetsmiljöverket.

Ombudsmannen pekade på att det inte gjorts någon riskanalys och att personalen inte fått utbildning, skriver Handelsnytt. Men Arbetsmiljöverket gav grönt ljus. Myndigheten ansåg att personalen fått utbildning och att det gjorts en riskanalys.

När förbundet överklagade beslutet till förvaltningsrätten fick arbetsgivaren rätt. Nästa steg var att begära prövning i kammarrätten, men nu står det alltså klart att fallet inte tas upp i domstolen.

Istället söker Handels nu andra vägar för att minimera risken för de anställdas hälsa och säkerhet i liknande situationer. Förutom Arbetsmiljöverkets föreskrifter har fack och arbetsgivare också gemensamma regler kring transporterna. Nu har Handels tillsatt en grupp som ska se över reglerna.

– Vi tar fram förbättringsförslag på hur företag och personal kan hantera den här situationen. Det handlar bland annat om en mer gedigen riskbedömning och om hur och var man flyttar pengar.

Enligt parternas regler ska arbetsgivarna i första hand använda sig av professionella värdetransportföretag.

– Om det inte är praktiskt möjligt måste arbetsgivaren se till att transporterna inte sker på samma sätt och samma tidpunkt hela tiden. Det ska variera och kanske ska olika personer göra det, säger Per Bardh.

Facket har också kommit överens med arbetsgivaren om att förhandling måste till om det återigen blir aktuellt att personal ska gå till fots med stora summor pengar. I nuläget används istället ett värdetransportföretag.

– De kan inte bara beordra folk utan nu ska de förhandla med oss. Att föra dagskassan till banken förekommer i branschen och är en del av arbetsuppgifterna i vissa lägen. Men det finns regler för det.

Handels kommer inte att överklaga kammarrättens besked, utsikterna är för dåliga menar förbundet.