– I dag finns många delar i landet där känslan är att staten drar sig därifrån, konstaterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht när han tar emot kommitténs förslag.

Andra förslag är att bedöma konsekvenserna för landsbygden av förändrade skatter på transportområdet, avbryta nedläggningen av lokala AF-kontor tills konsekvenserna har utvärderats och att nya myndigheter i första hand ska placeras utanför storstäderna.

Kommittén är ”i stort sett” överens, vilket borgar för att förslagen också kommer att kunna förverkligas, säger Bucht, som lyfter fram att det nu finns möjlighet till en sammanhållen landsbygdspolitik, inte spridda skurar som tidigare. Nu ska de cirka 75 förslagen ut på remiss.

Klyftorna mellan stad och land har inte minst hamnat i den politiska hetluften efter brexit-omröstningen i Storbritannien och Donald Trumps valseger i USA. Det har av många tolkats som att de marginaliserade och bortglömda grupperna nu börjar säga ifrån.

Landsbygdskommittén tillsattes av landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S) 2015. Uppdraget var att lämna förslag på en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.