Antalet omkomna lastbilschaufförer brukar variera mellan fem och femton per år.

Arbetsmiljöverket gör på regeringens uppdrag en djupare granskning av svåra olyckor på vägarna. Myndigheten samarbetar med Trafikverket och Transportstyrelsen och ska vara klara med granskningen i februari.

– Vi har gjort en kartläggning av läget och vi kommer med ett antal förslag på hur olyckorna och dödsfallen ska kunna bli färre, säger Carl Axel Sundström, handläggare på Arbetsmiljöverket.

I februari ska verket också ha helt säkra siffror över antalet omkomna förra året. Av de hittills klarlagda fallen är samtliga omkomna män.