Moderaternas ungdomsförbund Muf har tagit ett rejält kliv åt höger och resolut traskat hela vägen ut i betesmarkerna för totalitära statsapparater.

Efter valet av Benjamin Dousa som ny ordföranden är det inom Moderata ungdomsförbundet uppenbart politiskt korrekt att till och med förespråka slavarbete, något som forntida kommunistiska och fascistiska regimer brukar förknippas med.

I en debattartikel av Dousa som publicerades på juldagen i SvD föreslår han nämligen att alla bidrag ska kopplas till obligatoriskt tvångsarbete åtta timmar om dagen. Som skäl anför han att ”bidrag till sin natur är omoraliska”.

Att A-kassan är till för att folk inte ska svälta ihjäl medan de söker nytt arbete verkar inte föresväva honom.

Om vi kopplar föreslaget om tvångsarbete till de övriga förslag som Dousa anför i sin artikel framträder den sköna nya värld som moderaternas ungdomsförbund nu förespråkar:

• Turordningsreglerna ska avskaffas.
• Medbestämmandelagen MBL ska upphävas.
• Företagen ska enklare kunna göra sig av med vem som helst av de anställda genom att begreppet ”saklig grund för uppsägning” vidgas.

Långtidsarbetslösa och nyanlända ska tvingas in i en ny anställningsform:

•…där lönen ska vara hälften av dagens absoluta minimilön.
•…där inga krav på kollektivavtal ska gälla.
•…där de anställda ska betala skatt men där företagen inte behöver betala någon arbetsgivaravgift alls.

Vad som skulle hända om någon vägrar eller inte kan tvångsarbeta, det Dousa kallar ”aktivitetskrav”, framgår inte av artikeln. Möjligtvis ska de hämtas med vapenmakt, eller om Dousa och Moderata ungdomsförbundet kanske nöjer sig med att dra in alla bidrag och låta de arbetslösa svälta ihjäl.

Nu kan man tycka att denna moderata framtidsvision byggd på totalitarism och tvångsarbete är den typ av galna förslag som ett ungdomsförbund kan laborera med innan de växer in i långbyxorna.

Men Muf verkar inte i ett vakuum. Förslaget om tvångsarbete påminner om det förslag som Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra presenterade i Almedalen i år som en ny officiell moderat linje, i Mufs version är den bara driven något längre.

Och förslag på olika former av statligt skapade anställningar där kollektivavtal inte ska gälla har lite då och då lanserats av Moderförbundet liksom förslaget om sänkta ingångslöner, även om en halvering även det är ett litet steg längre.

Mufs vision om ett samhälle byggt på statligt tvång och individens underordning finns med andra ord redan något dämpat hos moderpartiet. Ungdomsförbundets förslag kan alltså mycket väl få moderförbundet att utveckla de tankegångar som redan finns.

Den här hösten har vi kunnat läsa om hur Moderaterna kantrat i migrationspolitiken och kastat ut den mer öppna linje Fredrik Reinfeldt stod för.

Det känns knappt tänkbart, men nu är Moderaterna på god väg att även kasta ut Reinfeldts finansminister, han som sa: ”I Sverige sänker vi inte lönerna, vi höjer dem”.

Jo, det är faktiskt Anders Borgs ord från den tid han var finansminister. Att Anna Kinberg Batra skulle säga något liknande är fullständigt otänkbart.