Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

2016 års sista månad utmärker sig därmed som både en av de varmaste och en av de blötaste decembermånaderna sedan mätningarna startade år 1900, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Men gracerna är ojämnt fördelade — medan en del mätstationer i Trøndelag och Nord-Norge fick 250—300 procent av normal nederbörd blev det bara 25 procent av den vanliga mängden regn och snö på en del håll på Østlandet, i landets sydostligaste delar.

Mildast temperatur under månaden som helhet uppmättes på Ytterøyane fyr längst ut i väster med 7,3 plusgrader i snitt. Hack i häl kom Svinøy fyr lite längre norrut, 7,2 grader, och Fedje i norra Hordaland, 7,1 grader.

Men topptemperaturen nåddes enligt NTB den 30 december i natursköna Sunndalsøra, längst in i Tingvollfjorden — plus 18,1 grader.

Även om det inte går att dra någon slutsats av en enskild månad ser klimatförändringarna ut att påverka trakter nära Nordpolen hårdare än andra delar av jordklotet. Med sin stora oljeindustri är Norge i högsta grad med och driver på människans bidrag till klimatproblemen.

Å andra sidan försöker nu landet använda mycket av oljemiljarderna till att gynna elbilar och andra fossilfria alternativ.