Rapporten jämför läget 2014 med 2004. Under den tiden ökade inkomsterna för alla i Sverige med 18 procent. Men konstnärernas inkomster ökade bara 4 procent. Inkomstökningen var dessutom ojämnt fördelad: för koreografer minskade medianinkomsten med 22 procent.

Bland konstnärerna tjänar scenograferna allra bäst: medianinkomsten var 23 750 kronor i månaden. Det är ändå mindre än hela befolkningens medianinkomst. Inkomsterna är bäst inom teater, ord och musik. Lägst inkomster finns inom bild och form samt film.

Trots de låga inkomsterna utnyttjar inte konstnärerna samhällets stöd mer än genomsnittet. Varken när det gäller sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning, ekonomiskt bistånd, eller bostadsbidrag. Arbetsmarknadsstöd till konstnärer har minskat kraftigt sedan 2004 – inte på grund av en bättre arbetsmarknad, utan på grund av hårdare regler för a-kassan.

Konstnärerna har sällan anställning numera. Drygt 60 procent har enskild firma, handels- eller aktiebolag. Det är särskilt vanligt bland bild- och formkonstnärer.

Läs hela rapporten här.