Om ingen lösning nås går omkring 30 skogsarbetarna i strejk den 11 januari. Stridsåtgärderna innefattar även en nyanställningsblockad.

Avtalsförhandlingarna avslutades i slutet av oktober utan att en överenskommelse hade nåtts. Den 28 december kom varslet om stridsåtgärder.

Varslet gäller Skogsstyrelsen och samtliga myndigheter med anställda som arbetar med praktiskt skogsarbete.