Svenska forskare har under 18 månader följt en grupp bestående av 580 personer anställda vid 33 arbetsplatser. Deltagarna delades in i två grupper där den ena gruppen fick jobba 75 procent med bibehållen lön medan den andra gruppen fortsatte sina heltidsarbeten.

Arbetstidsförkortningen innebar till största delen att arbeta sex timmar per dag i stället för åtta. Några jobbade fyra dagar av fem, skriver Duochjobbet.se.

De anställda arbetade alla i offentlig sektor, i en rad olika branscher och yrken, bland annat vård, skola och omsorg. Arbetsplatserna anställde personal för att täcka upp för den kortare arbetstiden, så att arbetsbördan inte skulle bli tyngre.

Under 18 månader fick deltagarna svara på frågor om sömnkvalitet och stress och oro.

Studiens resultat visar att de med kortare arbetstid fick bättre sömnkvalitet liksom lägre upplevd stress och oro. De positiva effekterna var samma oavsett kön, ålder och om man hade familj eller inte.

Till Duochjobbet.se säger Helena Schiller, doktorand vid Stressforskningsinstitutet, som lett studien:

– Det är kanske inte så oväntat resultat att folk mår bättre om de jobbar mindre. Men styrkan i studien är att vi jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon arbetstidsförkortning. Vi har också många deltagare från olika arbetsplatser.