• Tidigt i höstas uppdagades att hemtjänstpersonalen i Avesta kommun har ett så pressat schema att de ibland tvingas kissa i skogen för att hinna. Kommunals skyddsombud i Krylbo anmälde kommunen till Arbetsmiljöverket. Avesta kommun hade sedan tidigare upprättat en handlingsplan som inte godtogs av skyddsombuden då åtgärderna inte ansågs tillräckliga.

Mer än varannan kvinna i Sverige, 52 procent, upplever att de har blivit diskriminerade i arbetslivet på grund av de är kvinnor. Det visar arbetslivspanelen Manpower Work Life med drygt 4 000 svarande.

• I september, efter 7 000 övertidstimmar på fyra månader, krävde polisledningen i norra Sverige nationell förstärkning för att klara bemanningen vid den nya regionledningscentralen i Umeå. Polisförbundet övervägde också att anmäla situationen till Arbetsmiljöverket, rapporterade SVT, men i stället gjorde man en anmälan till arbetsgivaren och polisens skyddsorganisation i syfte att få stopp på övertiden.

Fem gånger har hjul på Arrivas bussar i Märsta, norr om Stockholm, lossnat de senaste månaderna. ”Vi känner en stor oro då det har hänt att hjulen lossnat och vid två tillfällen så har däcket rullat ut i terrängen”, uppgav arbetsplatsens skyddsombud i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Enligt Arrivas pressjour ska hjulen kontrolleras och bytas ut successivt, skrev Upsala Nya Tidning.

Rån är största hotet mot mackpersonal och står som vanligaste orsak till allvarliga olyckor eller tillbud till Arbetsmiljöverket. Från 1 januari 2012 fram till 26 september i år gjordes 245 anmälningar till Arbetsmiljöverket som rör bensinstationer. I 130 av dessa fall har rån angetts som orsak till anmälan.

• Just nu pågår Arbetsmiljöverkets nationella granskning av socialsekreterares arbetsmiljö. Den kommer att pågå fram till slutet av 2017 men redan nu går att se preliminära resultat. Bland annat visar granskningen att en av fyra socialsekreterare lider av psykiska påfrestningar som sömnbesvär och att anmälningar om arbetssjukdomar inom yrket ökade med 123 procent mellan 2014 och 2015.

Antalet anmälningar om kränkande särbehandling har ökat med drygt 80 procent på landets arbetsplatser de senaste fem åren. I fjol inkom 1 160 anmälningar till Försäkringskassan om arbetssjukdomar på grund av kränkande särbehandling. Statistiken visar att bland de arbetssjukdomar som anmäldes mellan 2011 och 2015 berodde drygt hälften på problem i relation till chefer.

Efter många år med problem och konflikter har nu Röhsska museet i Göteborg stängt. Under stängningen som varar i 15 månader omplaceras personalen till andra arbetsplatser. Kulturnämnden i Göteborg konstaterar i sitt beslut till stängningen att Röhsska under minst 15 år har haft problem med dålig psykosocial arbetsmiljö, hög omsättning på chefsposterna och hög sjukfrånvaro, rapporterade TT i början av december.

Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad behöver numera sätta in väktare vid gudstjänster, barndop och vigslar. Personalen har under hösten fått utbildning om hot och våld. Församlingens förvaltningschef Bengt Alvland menade i Kristianstadsbladet att kyrkan har blivit en värmestuga, sedan det satts in fler ordningsvakter på järnvägsstationen och i andra byggnader i Kristianstad. Följden har blivit att personalen hittar använda kanyler och krossade spritflaskor i kyrkan. Vid något tillfälle har någon onanerat i kyrkbänken, det har klättrats i orgelfasaden och gjorts försök att stjäla kyrksilvret.

Samtliga av 2016 års arbetsmiljösvep kan du läsa här:

Arbetsmiljösvepet vecka 51

Arbetsmiljösvepet vecka 50

Arbetsmiljösvepet vecka 49

Arbetsmiljösvepet vecka 48

Arbetsmiljösvepet vecka 47

Arbetsmiljösvepet vecka 46

Arbetsmiljösvepet vecka 45

Arbetsmiljösvepet vecka 44

Arbetsmiljösvepet vecka 43

Arbetsmiljösvepet vecka 42

Arbetsmiljösvepet vecka 41

Arbetsmiljösvepet vecka 40

Arbetsmiljösvepet vecka 39

Arbetsmiljösvepet vecka 38

Arbetsmiljösvepet vecka 37