Norrkˆping 20161221 Norrkˆpings tingsr‰tt infˆr onsdagens presskonferens med rÂdm‰nnen i mÂlet g‰llande den vargattack som skedde p KolmÂrden d en djurskˆtare dˆdades. Foto: Janerik Henriksson/TT/kod 10010

Dom i Norrköpings tingsrätt i det uppmärksammade vargmålet. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kolmårdens dåvarande zoologiske chef fälls för vållande till annans död sedan en djurskötare dödats av vargar. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter. Djurparken döms till företagsbot på 3,5 miljoner kronor.

Kolmårdens djurparks tidigare zoologiske chef, Mats Höggren, döms till ansvar för dödslyckan på Kolmårdens djurpark 2012.

”Mats Höggren var vid tiden för olyckan zoologisk chef på Kolmårdens Djurpark. Tingsrätten kommer fram till att han genom delegation hade fått ansvaret för arbetsmiljöarbetet inom det verksamhetsområde i djurparken till vilket Närkontakt Varg hörde”, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Enligt tingsrätten fanns betydande brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på djurparken.

Tingsrätten hittar också flera brister vad gäller Höggrens ansvarsområde, bland annat har inga regelbundna undersökningar och riskbedömningar gjorts vad gäller arbetsförhållandena. Introduktionen för nya vargguider har inte varit tillräcklig och det har inte heller funnits några skriftliga instruktioner för hur guiderna skulle agera i trängda situationer.

Höggren döms för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter. I sin bedömning av straffet har tingsrätten tagit hänsyn till att det har gått mer än fyra år sedan brottet begicks.

Tingsrätten anser också att företaget inte har gjort tillräckligt för att förebygga brottsligheten. Därför ska Kolmårdens djurpark betala företagsbot på 3,5 miljoner kronor. Åklagaren hade yrkat på en bot på fyra miljoner kronor.

Det var den 17 juni 2012 som en djurskötare hittades död i ett varghägn på Kolmårdens djurpark. Hon hade varit ensam inne hos åtta fullvuxna vargar, utan larm och utan komradio.

Efter ett flera år långt utredningsarbete väcktes åtal mot Kolmårdens dåvarande zoologiske chef Mats Höggren och företaget som driver parken. Höggren åtalades för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott. Åklagaren Jan Olof Andersson har anfört att arbetsgivaren glömt eller struntat i att vidta säkerhetsåtgärder som kunde ha räddat djurskötarens liv.

Mats Höggrens och djurparkens försvarsadvokater har ansett att ingen kunde ha förutspått att vargarna skulle gå till attack och har kallat det inträffade för en ”tragisk olycka”.

Att vargar attackerar människor är väldigt ovanligt och händelsen på Kolmården har kallats världsunik.