Hård kritik mot alliansen från HRF-avdelning.  Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hård kritik mot alliansen från HRF-avdelning.  Foto: Fredrik Sandberg/TT

INSÄNDARE. Vi undrar varför alliansen och SD anser att svenska arbetare inte ska kunna leva på sina löner, skriver styrelsen för Hotell- och Restaurangfacket avdelning 05 Syd. 

Den 30 november 2016 gick den borgerliga alliansen ihop med Sverigedemokraterna och fällde regeringens förslag om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

I den svenska arbetsrätten är det kollektivavtalet som utgör grunden för trygga anställningar och rättvisa löner. Vi ser det som självklart att de tjänster som upphandlas av statliga företag också ska säkerställa att rimliga villkor gäller för de arbetare som utför dessa.

Styrelsen för Hotell- och Restaurangfacket avdelning 05 Syd anser att beslutet kommer leda till att anställda i de företag som upphandlas kommer få ännu sämre trygghet och villkor än vad de redan har. Vidare innebär detta att seriösa företag i sin tur inte kan konkurrera på lika villkor, utan lönerna dras med mot botten.

Varför anser inte alliansen och SD att svenska arbetstagare ska kunna leva på sina löner? Varför anser man att kollektivavtalets övriga krav på säker arbetsmiljö och trygga anställningar inte är viktiga? Varför ska arbetstagare inte kunna leva ett drägligt liv?

Sofie Dahlqvist, ordförande avd 05 Syd Hotell- och restaurangfacket