UME≈ 20110613 : Ulf Bjˆrk jobbar p IF Metalls avdelningskontor och ‰r kongressveteran. Med sina 66 Âr ‰r han det ‰ldsta kongressombudet och han har varit p alla kongresser sedan 1989. Foto: AnnaKarin Drugge / SCANPIX / kod 10740

Ulf Björk. Foto: AnnaKarin Drugge/TT

INSÄNDARE. Vi kan inte vänta längre. Det måste till snabba beslut som förändrar Försäkringskassans hantering av sjuka. Det skriver Ulf Björk, IF Metallare och S-landstingspolitiker.

Sedan alliansregeringen i Sverige beslutade om en förändrad sjukpenning 2008 har 100 000-tals sjuka utförsäkrats och vägrats sjukpenning. Alliansregeringens beslut 2008 om försämringar i sjukförsäkringen medförde minskade utgifter och ökade intäkter i statens budget.

Det är skamligt att norpa pengar som de sjuka skulle ha fått i ersättning och se till att de utförsäkras med mindre ersättning och på så vis tvingas att söka jobb som enligt forskning gör att de blir sjukare, vilket drabbar landstingens ekonomi negativt.

Vid ett eventuellt regeringsskifte så kommer Moderaterna att fortsätta jakten på de sjuka. Hårdare regler, lägre ersättningsnivåer, nya karensdagar och återinförande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Vi kan inte vänta längre. Det måste till snabba beslut som förändrar Försäkringskassans hantering av sjuka.

Försäkringskassan har för stor makt och går emot domar som skulle ge de sjuka rätt till ersättning från Försäkringskassan. Det är inte handläggarnas fel att ledningen för Försäkringskassan styr för hårt med vilseledande propaganda. De försäkringsmedicinska rådgivarna har i vassa delar inte tillräcklig kompetens.

Jag var på Försäkringskassan med en person som hade psykiska problem. Den försäkringsmedicinska rådgivarens kompetens saknades och det var ett problem enligt Försäkringskassan eftersom det inte gick att få tag i någon med tillräcklig kompetens.

Patientens läkare som blir ifrågasatt av icke medicinskt utbildade handläggare är också ett stort problem.

Förslag:

• Jag anser att patientansvarig läkare och de medicinska experterna som finns inom hälso- och sjukvårdens läkarintyg ska gälla utan överprövning från Försäkringskassan.

• I stället ska handläggarna ägna sig åt rehabilitera tillbaka sjuka till arbete. Insatser i rätt tid utifrån den sjukes förutsättningar.

• Någon kontrollstation bör införas vid behov och då ska det vara en läkare som är specialist på patientens sjukdomstillstånd som uttalar sig. Det kanske inte behövs om det finns tillräckligt med medicinska underlag.

Ytterligare förslag:

När en patient är i behov av samordnad vård, behandlings- och rehabiliteringsinsatser bör samverkan göras tillsammans med patientens arbetsgivare, facklig organisation och landstinget vilket innebär förbättrad rehabilitering och ökad rättssäkerhet.

Ulf Björk, IF Metallare och Landstingspolitiker (S)