STOCKHOLM 20161006 Bitr‰dande finansminister Per Bolund (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar en samlad genomgÂng av oppositionens budgetar under en presstr‰ff i Rosenbad i Stockholm. Foto: Jessica Gow / TT kod 10070

Biträdande finansminister Per Bolund (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) har tillsammans med närings- och innovations minister Mikael Damberg (S) format förslaget om personaloptioner. Foto: Jessica Gow/TT

Under måndagen presenterar regeringen ett förslag om skattelättnader för personaloptioner — något som IT- och teknikbolag som Spotify länge efterlyst. ”Regeringen har på flera punkter lyssnat på remissinstanserna”, hävdar de ansvariga ministrarna.

Klockan 8.30 under måndagen den 19 december håller närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) en presskonferens för att presentera det nya förslaget om personaloptioner. Men en del av detaljerna i förslaget har redan avslöjats i en debattartikel i Dagens Industri.

”Gränsen för när ett företag räknas som nystartat har flyttats till tio år. Reglerna har gjorts mer generösa så att även befintliga ägare kan omfattas. De administrativa kraven har minskats”, heter det i artikeln.

Men om reglerna blir alltför generösa kommer EU-kommissionen inte att godkänna dem, enligt regeringen. Därför finns ett antal villkor för att ett företag ska kunna få skattelättnaden.

”Den kommer gälla för små företag med upp till 50 anställda och arbetande delägare samt en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor”, skriver ministrarna, och tillägger att företagen inte heller får vara i ekonomiska svårigheter.

Elisabeth Thand Ringkvist, ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen, är skarpt kritisk till begränsningarna:

”Om de inte ändrat antal anställda och omsättning så är det ett helt värdelöst förslag och visar att de inte förstått eller lyssnat till kritiken av förslaget”, skriver hon i en kommentar till nyhetssajten Breakit.

Inom näringslivet anser många, inte minst inom IT- och tekniksektorn, att mer generösa optionsregler skulle göra det lättare att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Exempelvis Spotify har krävt att det utredningsförslag om personaloptioner som regeringen tog emot tidigare i år, och som nu föreslås anpassas, helt kasseras.

”Det vore olyckligt, eftersom det då skulle ta flera år innan en förändring kan vara på plats”, skriver ministrarna.

Förutsatt att EU-kommissionen godkänner förslaget kan det träda i kraft den 1 januari 2018, enligt regeringen.

Fakta

• Enligt regeringens förslag så ska personaloptioner framöver inte beskattas som inkomst av tjänst. Därmed ska arbetsgivaren inte heller betala arbetsgivaravgifter för förmånen.

• När optionerna säljs ska vinsten i stället beskattas som inkomst av kapital.

• Förslaget utgår från ett utredningsförslag som regeringen tog emot i mars i år.

Källa: Regeringen