STOCKHOLM 2016-06-18 Berit M¸llerstrˆm valdes till andre vice ordfˆrande under LO-kongressen i Folkets hus. Foto: Maja Suslin / TT / kod 10300

Berit Müllerström. Foto: Maja Suslin/TT

LO försvarar asylrätten. Och vi behöver invandring för att klara behovet av arbetskraft, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström, som anser att LO:s debattartikel i Dagens Nyheter har misstolkats.

LÄS OCKSÅ ”Charader från Svenskt Näringsliv” – LO svarar på kritiken

2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. ”På lång sikt är det inte hållbart att fortsätta så”, skrev LO-ledningen i en debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan.

”Sverige måste återgå till den både reglerade och solidariska invandringspolitik som Socialdemokraterna historiskt har stått för”, skrev de fyra i LO:s ledning, som lade till att ”Just nu måste Sverige fokusera på att få de nyanlända som redan befinner sig här in på arbetsmarknaden”.

Debattartikeln har kritiserats av bland andra TCO, Svenskt Näringsliv, de borgerliga riksdagspartierna och Grön ungdom, som undrat om LO vill skrota asylrätten.

Artikeln har beskrivits som en flirt med LO-medlemmar som lämnat arbetarrörelsen och vänt sig till SD.

LÄS OCKSÅ Svenskt Näringsliv: ”LO stänger dörren för nyanlända”

Att LO:s budskap tagits emot så förvånar Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande och en av dem som undertecknat debattartikeln. Hon anser att artikeln har misstolkats, möjligen medvetet.

– Jag kan inte nog betona att vi försvarar asylrätten, säger Berit Müllerström. Att ge skydd till människor på flykt, det är en väldigt viktig, grundläggande fråga för oss. Vi vill återgå till den både reglerade och solidariska invandringspolitik som vi historiskt i vårt land har stått för.

När LO skriver att Sverige ska ”återgå” till reglerad invandring antyder det att invandringen skulle vara oreglerad. Varför uttrycker ni er så?
– Den är ju reglerad i dag, svarar Berit Müllerströlm. Men det är stor skillnad på den flyktingpolitik vi har i dag och den som rådde fram till 2015. Vi vill ha en mer pragmatisk politik – det som arbetarrörelsen har stått för.

LÄS OCKSÅ LO-basen: ”Brexit blev ett uppvaknande”

Kan du precisera vad det är LO vill förändra vad gäller asylinvandring och anhöriginvandring?
– Vi vill att det ska bli lättare. Ska vi lyckas med etableringen, så kräver det permanenta uppehållstillstånd. Även anhöriginvandringen är viktig. Integrationen försvåras om vi inte har anhöriginvandring.

En stor del av dem som kom till Sverige hösten 2015 för att söka asyl har tillfälliga uppehållstillstånd. Vill LO att dessa ersätt med permanenta uppehållstillstånd?
– Vi vill på sikt att man ska återgå till de regler som gällde före 2008. Både de tillfälliga uppehållstillstånden och den begränsade anhöriginvandringen försvårar integrationen, säger Berit Müllerström och tillägger:

– 2015 kom väldigt många människor till Sverige. Vi accepterar att man var tvungen att göra något då, som en tillfällig lösning.

LÄS OCKSÅ LO: Reglerad invandringspolitik åter

Formuleringarna i debattartikeln skulle kunna tolkas som att LO vill skärpa villkoren för att få stanna i Sverige ytterligare jämfört med dem som gäller i dag. Men så är det absolut inte, enligt Berit Müllerström, som under tolv minuters intervju flera gånger återkommer till hur starkt LO försvarar asylrätten (exakt hur villkoren för uppehållstillstånd ska utformas är dock upp till politikerna att besluta om).

– Sedan vet vi att vi behöver de nyanlända för att klara arbetskraftsbehovet, tillägger Berit Müllerström. Det kommer att bli brist på arbetskraft i vissa branscher.

– Vi vet också att Sveriges ekonomi är en av de bästa i världen, så vi har råd med de åtgärder – utbildning och annat – som behövs för att de nyanlända ska komma i arbete.

LÄS OCKSÅ Ulf Bjereld (S) ”Märklig debatt från LO”

Det senaste året har LO och Svenskt Näringsliv diskuterat vad de kan göra för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Den gångna helgen beskyllde Svenskt Näringsliv LO för att stänga dörren för effektiva åtgärder.

Enligt Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne har ”LO:s allmänna tonläge blivit mer konfrontativt”, något som ”blev tydligt” i DN Debatt-artikeln.

Beskyllningen kommer efter att samtal mellan LO och Svenskt Näringsliv om hur nyanlända lättare ska få jobb har brutit samman. LO lägger hela skulden för detta på arbetsgivarsidan.

– Vi vill fortsätta att vara konstruktiva, säger Berit Müllerström. Vi håller dörren öppen för att diskutera lösningar. Jag vet faktiskt inte vad Carola Lemne menar.