Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

President-elect Donald Trump speaks during a rally at the Giant Center, Thursday, Dec. 15, 2016, in Hershey, Pa. (AP Photo/Evan Vucci)

Inga lysande utsikter för klimatforskare, om man ska tro deras inställning till Donald Trump. Foto: Evan Vucci/TT

Klimatforskare i USA kopierar forskningsresultat till servrar som inte tillhör regeringen. Anledningen är rädsla för hur tillträdande president Donald Trump ska hantera klimatfrågan, och att forskarnas data ska ”försvinna”.

Donald Trumps nomineringar av flera personer som inte tror på klimatförändringar, och som ser positivt på framtiden för fossila bränslen, till viktiga poster i den nya administrationen orsakar oro hos amerikanska klimatforskare.

Även uppgifter om att Trumps övergångsstab har gjort försök att ta reda på vilka som har arbetat med president Barack Obamas klimatförändringsinitiativ, har spätt på oron.

– Det som är påtagligt bland forskare är rädsla, säger John Abraham, professor vid University of St Thomas i Minnesota.

Rädslan är stor för stora nedskärningar i finansieringen till klimatarbete, och någon sorts vedergällning mot personer som forskar inom klimatområdet.

Meteorologen Eric Holthaus frågade för några dagar sedan på Twitter efter forskare som har lagrat data på amerikanska regeringsdatabaser som de ”inte vill se försvinna”. Han länkade till ett Google-dokument där forskarna kan länka till information om havsnivåer, snö och is, koldioxidutsläpp och annat. Många har svarat på uppropet genom att kopiera viktiga uppgifter på servrar som inte tillhör regeringen.

Klimatforskare medger dock att de inte har några bevis på att Trump planerar att radera forskningsdata. Men i andra länder har forskare tidigare mött motstånd från regeringar, bland annat i Kanada under tidigare premiärministern Stephen Harper. Han skar ner tusentals forskartjänster, införde nya regler för forskares kontakter med medierna, brände böcker och lade ner vissa forskningsprogram.

När Trump tillträder på presidentposten kommer han att vara den ende världsledare som inte tror på klimatförändringar.

TT