– De har inte jobbat i enlighet med de regler vi sätter upp för säkerhet, säger Jonatan Björck om att man sagt upp avtalet med entreprenören som skötte arbetet i Tyfors.

Han säger att detta var första gången Ellevio anlitade en utländsk entreprenör. Däremot arbetar Ellevio generellt mycket med underentreprenörer, företaget har ingen egen fältpersonal. Beslutet togs i mitten av 00-talet, då i Fortum Distribution.

– Det var framför allt för att kunna ha fokus på vad vi vill få gjort och mindre på hur. Ibland är det mycket att göra och ibland är det mindre och vi blir inte styrda av att sysselsätta egen personal, säger Jonatan Björck, som också pekar på kostnaden för egna anställda.

Han ser inte några säkerhetsrisker med att anlita andra företag i stället.

– Vi ställer samma säkerhetskrav och tycker att vi har samma kontroll i princip som om vi hade haft egen personal.

Fack och myndigheter ser risker för att saker faller mellan stolarna när man anlitar underentreprenörer. Det är inget du känner igen?
– Jag har svårt att se att det skulle vara större risk beroende av vilket företag personen är anställd på. Vi jobbar mycket med stora ramavtal och har långa samarbeten med många av våra stora entreprenörer.

I Tyfors översattes kommunikationen med driftcentralen i två led. Hur tänker ni runt risk för att information faller bort?
– Det handlar om att vara noggrann med hur arbetsgången ser ut. Inget tyder på att språk orsakat olyckan.

När det gäller registreringen hos Arbetsmiljöverket poängterar Jonatan Björck att ansvaret låg hos Leonhard Weiss. Han säger att arbetet varit registrerat tidigare under projektet.

Sju personer har under de senaste tre åren mist livet i fem olyckor i Ellevios och Fortums verksamheter.

Jonathan Björck säger att han endast kan uttala sig om de olyckor, med fyra dödsoffer, som har skett i elnätsverksamheten.

– Att vi har haft fyra dödsfall är fullständigt oacceptabelt. Vi är och måste vara väldigt, väldigt självkritiska i det här, säger han.

– Hela branschen behöver bevisligen jobba ännu hårdare med säkerhet. Det sker tillbud och olyckor allt för ofta.

 

Fortum och Ellevio

• Fortum är ett av Sveriges största energibolag.

• Tidigare hade Fortum elnätverksamhet i företaget Fortum Distribution. 2015 såldes nätet. Det som tidigare varit Fortum Distribution fick då nya ägare och nytt namn, Ellevio.

• Fortum Värme är ett lokalt energibolag som Fortum samäger med Stockholms stad.