LÄS OCKSÅ LO: Reglerad invandringspolitik åter

Reglerna för arbetskraftsinvandring från länder bortom EU:s fria rörlighet har varit kritiserade för att inte tillräckligt motverka att arbetare utnyttjas. 2014 gjordes vissa skärpningar i reglerna från 2008.

Nu föreslår regeringens särskilda utredare Ingrid Utne ytterligare skärpningar, bland annat att arbetsgivare som inte levt upp till kraven ska kunna få fängelse i högst ett år. Det gäller den som uppsåtligen inte uppfyllt kraven på anställningarna, eller som har erbjudit skenanställningar.

Det nuvarande regelverket har kritiserats bland annat just för hur det slår när arbetsgivare inte lever upp till lagens krav på att lön och villkor ska följa kollektivavtal eller praxis i branschen.

– Då är det löntagaren som får ta hela smällen, konstaterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på presskonferensen.

Att man nu föreslår möjlighet till fängelsestraff, eller böter, för arbetsgivare förklarar utredaren Ingrid Utne med att endast böter inte antas vara tillräckligt avskräckande:

– Vi tror att arbetsgivare medvetet skulle ta den risken och betala böterna.

LÄS OCKSÅ Ulf Bjereld (S): ”Märklig debatt av LO”

Däremot föreslås reglerna bli mer förlåtande än nu om arbetsgivare rättar till brister på eget initiativ. Då ska de tidigare felaktiga villkoren inte leda till att fortsatt arbetstillstånd nekas.

Ett problem är långa handläggningstider. Riksrevisionen som, även den, i dag presenterar en rapport om arbetskraftsinvandring rekommenderar regeringen att ge Migrationsverket förutsättningar att korta tiderna utan att det ska gå ut över kontrollerna.

Ingrid Utne föreslår i sin utredning ett system där seriösa arbetsgivare kan kvala in för att få smidigare handläggning av sina ärenden.

– Det är en rad bra förslag, sa Morgan Johansson då han tagit emot hennes utredning.

Samtidigt har LO-ledningen gjort ett utspel på DN Debatt där de menar att arbetskraftsinvandringen måste styras mot branscher med arbetskraftsbrist. En tidigare prövning mot arbetsmarknadens behov togs bort när reglerna ändrades 2008. Nu vill alltså LO se sådan styrning igen, med hänvisning till att hundratusentals människor som redan finns i Sverige står utanför arbetsmarknaden.

Något sådant förslag finns inte i Ingrid Utnes utredning.

– Det är en intressant diskussion att föra, sa Morgan Johansson, och hänvisade till det stora antalet nyanlända, när han fick en fråga om LO:s krav på presskonferensen.