Regeringens särskilda utredare, det före detta justitierådet Anna-Karin Lundin, lämnade i dag sina förslag om hur skyddet mot diskriminering kan förbättras till regeringen. Hon inledde presskonferensen med att betona att det är en mänsklig rättighet att inte utsättas för diskriminering.

– Trots det är samhället långt ifrån fritt från diskriminering, konstaterade hon och lade till att de som utsätts heller inte får den hjälp de borde få.

Arbetet har tidigare i höst skrivit om att få fall av diskriminering i arbetslivet når domstol. Nu föreslår Anna-Karin Lundin att det införs en särskild diskrimineringsnämnd som kan testa diskrimineringsmål på ett enklare sätt än domstol.

– Det kommer ge många fler upprättelser, sa hon på presskonferensen.

Diskrimineringsombudsmannen driver i dag få fall till domstol. Utredningen vill inte ändra på det, utan i stället förtydliga att ombudsmannen endast ska driva prejudicerande mål. Däremot vill Anna-Karin Lundin se mer av annat utredningsarbete och mer arbete för förlikningar från ombudsmannens håll. Och så vill hon alltså att det inrättas en diskrimineringsnämnd för prövning av rätten till diskrimineringsersättning.

Rörande diskriminering i arbetslivet föreslås fackförbunden ha kvar förstahandsrätten att driva fall för sina medlemmar, då till Arbetsdomstolen. Men, som Arbetet visat tidigare i höst, driver facken få fall rättsligt. Om den som tycker sig ha diskriminerats inte företräds av facket skulle denna, enligt förslaget, alltså kunna vända sig till nämnden i stället.

Enligt förslaget ska nämndens beslut om diskrimineringsersättning endast vara rådgivande, om besluten inte följs kan de drabbade gå vidare till domstol.

Utredningen föreslår också bland annat att Skolinspektionen ska ta över diskrimineringsfrågorna gällande skolan, för att utredningar om trakasserier i skolan i dag splittras mellan Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen.