LÄS OCKSÅ Bättre a-kassa för deltidsanställda

I regeringens höstbudget ersattes 75-dagarsregeln med en ny generösare tidsgräns för deltidsarbetslösa med a-kassa: 60 veckor. Enligt Vänsterpartiet som drev på förändringen är det runt 50 000 personer som berörs av reformen, det vill säga den grupp som slår i taket om 75 dagar.

Från början var det tänkt att tidsgränsen om 60 veckor skulle införas redan 1 januari. Men på grund av praktiska skäl är reformen uppskjuten.

LÄS OCKSÅ Förtroendevalda får a-kassa

Enligt Vänsterpartiet är det systemanpassningar hos a-kassorna som bidragit till förseningen. Senaste uppgiften är att detta kan vara löst först någon gång under våren. Senare denna vecka väntas ett mer konkret besked.