STOCKHOLM 20151221 Uppdrag: Arbetet. Fackfˆrbunden IF Metall, Sveriges Ingenjˆrer och Unionenˆverl‰mnar sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Anders Weihe, fˆrhandlingschef och ≈ke Svensson, VD p Teknikfˆretagen. Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Anders Weihe. Foto: Jessica Gow/TT

Arbetsgivarna inom industrin är tveksamma till fackens krav att avsätta pengar till pension i avtalsrörelsen 2017. Säger de nej, så betalar arbetsgivarna inom Almega ingenting till flexpensionen.

LÄS OCKSÅ Arbetet avslöjar: Högt pris för flexpension

Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer är överens om att bygga upp en flexpension från och med avtalsrörelsen 2017. Men uppbyggnaden ska ske med ”följsamhet” till hur fack och arbetsgivare inom industrin utvecklar sin motsvarighet till flexpension: delpension.

Såväl direktörer inom Almega som Unionens biträdande förhandlingschef Nicola Lewis är tydliga med vad det betyder. Om industrins arbetsgivare (som redan betalar avgifter motsvarande 0,8 procent av lönen till delpension) inte går med på att avsätta ytterligare pengar till delpension i avtalsrörelsen 2017, så ska arbetsgivarna inom Almega inte göra några avsättningar till flexpensionen.

– Om man i industrin av något skäl gör ett uppehåll, eller inte alls vill fortsätta att sätta av, så följer vi det. Så är principöverenskommelsen, säger en direktör för ett Almegaförbund.

LÄS OCKSÅ Ny överenskommelse kan ge flexpension

Om det alls ska bli någon flexpension 2017 hänger alltså på viljan hos industrins arbetsgivare att satsa vidare på delpensionen. Och den är klen. Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf säger till Arbetet att fortsatta avsättningar till delpension är långt ifrån självklara.

– Och blir det korta avtalsperioder i avtalen 2017, så är pensionsavsättningar uteslutna.

Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef, är ”inte helt förtjust” i att parterna inom tjänstesektorn hakar på Teknikföretagens uppgörelser med facken inom industrin. Vilket för övrigt även Kommunal och SKL gjorde i sitt treåriga avtal från i våras.

– Industriavtalet säger att vi ska förhandla utifrån den konkurrensutsatta industrins globala konkurrenssituation, inte svenska förhållanden, säger Anders Weihe.

– Men om andra parter har avtal om följsamhet mot industrin är det lätt att de också har synpunkter, eller anspråk, på vilken nivå och vilka villkor industrin förhandlar fram. Det är ett bekymmer.

LÄS OCKSÅ Därför bråkar Almega och facken om pensioner

Den som sluter avtal om följsamhet mot andras avtal och åtar sig att följa dem flyttar över hela förhandlingen och frågan om fredsplikt på andra, resonerar Anders Weihe.

– Och så är det svenska systemet inte tänkt att fungera.

Menar du att Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer lägger hela ansvaret för pensionsfrågan, och konfliktrisken, på er? Att Almega bara seglar med?
– Det är ett tänkbart resonemang, svarar Anders Weihe. Men jag vill inte föra det eftersom överenskommelsen om flexpension inte är färdig och vi inte vet hurdan den blir.