ST:s ordförande Britta Lejon tycker att det är orimligt att statliga ­bolag satsar resurser på att lägga sig i politiken.  Foto: Henrik Montgomery

ST:s ordförande Britta Lejon. Foto: Henrik Montgomery

Kommande år måste staten anställa uppemot 150 000 personer. Civilekonomer, civilingenjörer och jurister har störst chans till jobb, visar en färsk rapport från fackförbundet ST. 

I morgon fredag, 9 december, presenterar fackförbundet ST sin rapport Framtidsjobb i staten. Den visar att totalt 142 000 nyanställningar måste till innan år 2020, bland annat på grund av stora pensionsavgångar.

Dessutom måste ytterligare några tusen medarbetare anställas för att rusta upp inom bland annat polisen och försvaret. Behovet är dock i stort sett detsamma som föregående femårsperiod.

Men för att ha störst jobbchans på statliga arbetsplatser krävs hög utbildningsgrad, vilket inte alltid är så lätt att hitta.

– Staten har alltid haft högst utbildade jämfört med privat- och kommunal sektor. Men nu ser vi att till vissa orter och vissa kompetenser blir det allt svårare att hitta lämpliga kandidater för att konkurrensen ökar om de som är välutbildade, säger Britta Lejon, ordförande i ST.

Ytterligare ett rekryteringsproblem inom statlig sektor är att unga idag har väldigt liten kännedom om statliga jobb. Enligt rapporten kan en tredjedel av alla unga tänka sig att jobba inom staten.

Framför allt är det trygghet och möjligheter att få göra samhällsnytta om lockar till en anställning inom staten.

För att sprida information om statliga yrken arbetar ST bland annat med studentinformatörer.

– Vi har studentinformatörer på många lärosäten, det vill säga studenter som informerar om ST. Till skillnad från andra fack har vi också en fördel med vår fackliga närvaro på universitet och högskola eftersom folk är statligt anställda där, säger Britta Lejon.

Flest jobbchanser kommande år skapas, enligt rapporten för:

• Civilingenjörer och tekniker med specialistkompetenser

• Civilekonomer med inriktning mot nationalekonomi och/eller med specialistkompetens

• IT-specialister och IT-tekniker

• Jurister med tingsmeritering, inriktning mot förvaltningsrätt eller EU-rätt

• Naturvetare inom miljövård

• Kvalificerade statsvetare