Arbetsförmedlingen presenterar en stark prognos för arbetsmarknaden kommande två år. Drygt 100 000 människor får jobb men ändå ökar arbetslösheten något 2018 på grund av bristande matchning. Arbetet reder ut alla siffror i prognosen. 

2016

Denna höst visar på det starkaste stämningsläget bland landets arbetsgivare sedan våren 2011.

101 000

Så många fler personer kommer att sysselsättas under 2017 och 2018. I år har 74 000 fler har fått jobb.

6,8

Idag är 7 procent arbetslösa. Nästa år beräknas arbetslösheten sjunka till 6,8, vilket är 348 000 personer. Men 2018 ökar arbetslösheten något och 6,9 procent beräknas vara arbetslösa, vilket är 360 000 personer. Detta beror på att matchningen på arbetsmarknaden går dåligt, att arbetssökande har svårt att få jobb, och att fler nyanlända arbetssökande skrivs in på Arbetsförmedlingen.

2

Två av tre nya jobb går till utrikes födda kommande år.

50

procent av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen är utrikes födda. Till år 2018 beräknas andelen nå 60 procent.

121 000

personer inskrivna på Arbetsförmedlingen har kortare utbildning än grundskola, det är en tredjedel av alla inskrivna.

15 000

Så många färre väntas ha jobb inom industrin åren 2016-2017. Industrin är den sektor som går sämst.

69 000

Så många fler väntas ha jobb inom privat tjänstesektor åren 2016 – 2017. Det är den sektor som går bäst, tillsammans med offentlig sektor.

70

Sedan 2013 har bristen på utbildad arbetskraft inom kommunerna ökat från 40 till 70 procent.

2 200

Så många personer har varit eller är involverade i regeringens snabbspår för att komma ut i jobb.

282 000

Så många väntas stå långt från arbetsmarknaden 2018. Hit räknas personer med en förgymnasial utbildning, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det väntas vara en ökning med drygt 9 procent jämfört med i år.