LÄS OCKSÅ Krav på fler kvinnor hos Joe & The Juice

I över ett år har HRF försökt förhandla med Joe & The Juice om ett kollektivavtal. Företagets ledning accepterar inte att betala ob-tillägg, vilket har varit den stora stötestenen. I våras strandade förhandlingarna men återupptogs under hösten, bland annat efter flera granskande artiklar i Arbetet.

– De vägrar fortfarande betala ob-tillägg. Däremot har de sagt hela tiden att de är villiga att teckna kollektivavtal om personalen kräver det, säger Per Persson avtalssekreterare på HRF.

LÄS OCKSÅ Juicebaren vägrar betala OB-tillägg

För att företagets drygt hundra anställda i Sverige ska få kännedom om varför HRF vill teckna kollektivavtal har Joe & The Juice ledning nu gått med på att fackförbundet får träffa personalen.

– Vi ska hålla en utbildning för all personal om kollektivavtal och vad det innebär. Det är bra. Men vad gäller informationsflödet är vi fortfarande i underläge. Om vi får prata med personalen en dag så har ledningen 364 dagar ytterligare att prata med dem, säger Per Persson.

LÄS OCKSÅ Sex och utseende i fokus hos Joe & The Juice

Efter kursdagen kommer HRF fortsätta pressa bolaget för tecknandet av ett kollektivavtal, då förbundet har medlemmar bland de anställda. Per Persson säger sig också vara övertygad om att majoriteten av personalen kommer vilja ha kollektivavtal.

– När de får veta vad kollektivavtal innebär och får seriös information så kommer de ställa krav på företaget. Visst finns det individer, av ideologiska skäl, som kan vara emot kollektivavtal men jag har aldrig hört om en grupp som varit emot kollektivavtal om man inser vad det innebär på riktigt.

LÄS OCKSÅ ”Luktar diskriminering” hos juicebaren